QUY TRÌNH

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI TRƯỜNG THPT TRUNG AN

Ngày ban hành:
01/10/2022
Ngày hiệu lực:
01/10/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2022 – 2023

Ngày ban hành:
30/09/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học phổ thông, năm học 2021-2022.

Ngày ban hành:
30/09/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học phổ thông,

Năm học 2022-2023

Ngày ban hành:
30/09/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực