QUY ĐỊNH TRANG PHỤC HỌC SINH NĂM 2015-2016 - TRƯỜNG THPT TRUNG AN

Học sinh của nhà trường thực hiện đúng quy định về trang phục trong năm học: 2015 - 2016

SỞ GD & ĐT TP CẦN THƠ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TRUNG AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /QĐ-THPT Cờ Đỏ, ngày 06 tháng 06 năm 2015

V/v quy định về đồng phục học sinh năm học 2015-2016

QUY ĐỊNH

Căn cứ vào Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc mặc đồng phục và lễ phục của học sinh, sinh viên;

Căn cứ vào công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ về việc thực hiện đồng phục ở các trường THPT;

Căn cứ và vào quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định theo thông tư số 12/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ vào kế hoạch năm học của Trường THPT Trung An.

Nay Hiệu trưởng trường THPT Trung An Quy định đồng phục học sinh năm học 2015 -2016 như sau:

I. TRANG PHỤC HỌC CHÍNH KHÓA

1. Nam sinh:

- Giầy ba ta trắng (tất trắng) hoặc giầy sandal. Được mang vào lớp.

- Quần âu phục xanh sậm (đáy không ngắn, ống không bó sát chân), áo sơ mi trắng có cà vạt theo mẫu của trường (như năm học 2014-2015). Áo bỏ vào quần.

2. Nữ sinh:

- Giầy búp bê, giầy san đan hoặc ba ta trắng (tất trắng). Được mang vào lớp.

- Quần âu phục xanh sậm (đáy không ngắn, ống không bó sát chân), áo sơ mi trắng có cà vạt theo mẫu của nhà trường.

- Ngày thứ hai, thứ sáu và ngày lễ: bộ áo, quần dài trắng.

II. TRANG PHỤC HỌC THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG- TRÁI BUỔI

1. Nam sinh:

- Giầy ba ta trắng (tất trắng).

- Quần, áo thể dục theo mẫu của trường (như năm học 2014-2015). Áo bỏ vào quần.

2. Nữ sinh:

- Giầy ba ta trắng (tất trắng).

- Quần, áo thể dục theo mẫu của trường (như năm học 2014- 2015). Áo bỏ vào quần.

Nhằm tạo sự thống nhất chung về trang phục cho toàn thể học sinh trong năm học 2015-2016. Trường THPT Trung An yêu cầu tất cả các em học sinh của trường chấp hành tốt qui định này.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


(đã ký)

Trần Thanh Trường

Tác giả: PHT. Trần Thanh Trường
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 376
Hôm qua : 328
Tháng 12 : 1.078
Năm 2022 : 204.915