Thông báo về việc chỉnh các tổ hợp môn học lựa chọn lớp 10 năm học 2022 – 2023

Thông báo 

Về việc điều chỉnh tổ hợp lựa chọn môn học lớp 10 

năm học 2022-2023

Tài liệu đính kèm: Tải về

Căn cứ Kế hoạch số 770/KH-BGDĐT ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh môn Lịch sử từ môn học lựa chọn thành môn học bắt buộc; 

Nay Trường THPT Trung An thông báo như sau:

  1. Điều chỉnh các tổ hợp môn học lựa chọn lớp 10, năm học 2022 - 2023 thành 06 phương án môn học lựa chọn (đính kèm).
  2. Thời gian nộp phiếu lựa chọn nhóm môn học, chuyên đề học tập từ ngày ngày 04/8/2022-06/8/2022.
  3. Địa điểm nộp phiếu: Văn phòng Trường THPT Trung An

   4. Học sinh tải phiếu tại địa chỉ: http://thpttrungan.edu.vn/tai-
nguyen/phuong-an-lua-chon-mon-hoc.html

 

                                                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

                                                                                                                                                                        Lê Văn Dũng

Tác giả: Trường THPT Trung An
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 389
Hôm qua : 556
Tháng 11 : 11.687
Năm 2022 : 202.964