“CHÚNG EM LÀ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP”

Căn cứ Công văn văn số 2708/SGDĐT – GDTrH ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và căn cứ vào tình hình thực tế, Trường THPT Trung An đã tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo năm học 2017 – 2018 với chủ đề “ Chúng em là kỹ sư nông nghiệp”.
Tài liệu đính kèm: Tải về

“CHÚNG EM LÀ KỸ SƯ NÔNG NGHIỆP”

Căn cứ Công văn văn số 2708/SGDĐT – GDTrH ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 và căn cứ vào tình hình thực tế, Trường THPT Trung An đã tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo năm học 2017 – 2018 với chủ đề          “ Chúng em là kỹ sư nông nghiệp”. Hoạt động này giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên bước đầu chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề dạy học trong môn học và các chuyên đề tích hợp, liên môn  phù hợp với việc tổ chức hoạt động học tích cực, tự lực, sáng tạo của học sinh, sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học  tích cực để  xây dựng  tiến trình dạy học  theo chuyên đề  nhằm phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.

Hoạt động giáo dục này còn tăng cường mở rộng không gian lớp học cho học sinh với phương pháp "thực học, thực nghiệm", đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học, tạo sự tương tác hiệu quả giữa gia đình  –  nhà trường, giáo viên – phụ huynh – học sinh trong việc xây dựng môi trường giáo dục toàn diện cho các em học sinh, tăng cường xây dựng các hoạt động giáo dục trải nghiệm, giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách chủ động, tích cực, sáng tạo, tiếp cận và phát triển năng lực của học sinh.

Nội dung thực hiện gồm:

- Khối 10: Trồng cây củ cải. Mỗi lớp trồng 40 chậu, mỗi chậu 4 cây

- Khối 11: Trông cây bông cải. Mỗi lớp trồng 40 chậu, mỗi chậu 01 cây.

- Khối 12: Trồng bắp cải. Mỗi lớp trồng 40 chậu, mỗi chậu 01 cây.         

Cách thức thực hiện hoạt động này là:

- Các lớp sẽ được nhà trường trang bị chậu và giống, hệ thống tưới nướ, riêng phần đất và phân bón các lớp tự tìm kiếm.

- Các lớp không được sử dụng phân hóa học và thuốc trừ sâu hóa học mà phải sử dụng phân hữu cơ, thuốc trừ sâu có nguồn gốc sinh học.

- Các trường hợp sử dụng phân và thuốc hóa học phải được sự đồng ý của Ban giám hiệu nhà trường.

- Để khích lệ tinh thần của các lớp, nhà trường sẽ khen thưởng cho các lớp đứng I, II, III của các khối tính trên tổng số ký thu hoạch của các lớp.

Hiện tại, các sản phẩm trải nghiệm của các em đang phát triển rất tốt. Nhà trường đã giao cho Tổ Sinh – Công nghệ theo dõi và chấm điểm cho từng sản phẩm của học sinh để tính điểm kiểm tra thường xuyên.

Dưới đây là một số hình ảnh sản phẩm của các lớp:

Tác giả: Lê Văn Dũng
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 363
Hôm qua : 556
Tháng 11 : 11.661
Năm 2022 : 202.938