Báo cáo thu chi quỹ khuyến học

Báo cáo thu chi

HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG THPT TRUNG AN

THU CHI QUỸ KHUYẾN HỌC

NGÀY
THỰC HIỆN
C. VỤ
THU
CHI
TỒN
GHI CHÚ
05.10,12

Nguyễn Văn Mớm

HT
1,000,000
05.10,12

Nguyễn T. Xuân Phương

PHT
05.10,12

Đỗ Thanh Phổ Thông

PHT
1,000,000
05.10,12

Nguyễn Hùng Chiêu

CTCĐ
1,000,000
05.10,12

Đỗ Tấn Thọ

TT
300,000
05.10,12

Nguyễn Văn Dương

TT
200,000
05.10,12

Lê Thị Hạnh

C.ỦY
200,000
05.10,12

Đỗ Tấn Đạt

TT
300,000
05.10,12

Võ Thanh Phong

BTĐ
300,000
05.10,12

Nguyễn Văn Của

GV
500,000
05.10,12

Đõ Thị Phượng

TP
100,000
05.10,12

Trần Thị Mãi Thị

GV
100,000
05.10,12

Ngô Minh Quang

GV
100,000
05.10,12

Đỗ Hữu Tạo

GV
100,000
05.10,12

Nguyễn Văn Luận

GV
100,000
05.10,12

Trần Đăng Thạch

TT
300,000
05.10,12

Nguyễn Ngọc Giàu

GV
100,000
05.10,12

Phan Ngọc Điệp

TT
100,000
05.10,12

Nguyễn Thu Hiền

GV
100,000
05.10,12

Thái Bảo Thông

GV
50,000
05.10,12

Phạm Thế Trường

GV
60,000
05.10,12

Đinh Phương Quỳnh

GV
100,000
05.10,12

Trần Thanh Trường

GV
200,000
Tác giả: Nguyễn Hùng Chiêu
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 401
Hôm qua : 328
Tháng 12 : 1.103
Năm 2022 : 204.940