Báo cáo thu - chi quỹ khuyến học (tiếp theo)

báo cáo thu - chi

HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG THPT TRUNG AN

THU CHI QUỸ KHUYẾN HỌC

NGÀY
THỰC HIỆN
C. VỤ
THU
CHI
TỒN
GHI CHÚ
05.10,12

Nguyễn Văn Hậu

PHHS
1,000,000
05.10,12

Lê Thị Phương

GV
100,000
05.10,12

Nguyễn T. Phương Dung

GV
50,000
05.10,12

Nguyễn Thanh Quyền

GV
50,000
05.10,12

Nguyễn Văn Phi

PBTĐ
100,000
05.10,12

Lê Kim Thắm

GV
50,000
05.10,12

Huỳnh Thai Ngân

GV
50,000
05.10,12

Nguyễn Kim Anh

GV
50,000
05.10,12

Nguyễn Ngọc Linh

PHHS
1,000,000
05.10,12

Trần Văn Lực

TP
200,000
05.10,12

Ngô Kim Thắm

TT
300,000
05.10,12

Trần Minh Tâm

TT
300,000
05.10,12

Trương Văn Thoại

GV
100,000
05.10,12

Trương Hoàng Luôn

GV
300,000
05.10,12

Hồ Văn Ut

PHHS
1,000,000
05.10,12

Nguyễn Văn Phương

PHHS
1,000,000
20.12.12

Nguyễn Văn Bỏ

PHHS
1,000,000
20.12.12

Đồn Tiến Nghĩa

PHHS
500,000
20.12.12

Huỳnh Thị ÁnhHồng

GV
100,000
29.11.12

Phạm Thế Trường

GVCN10C1
1,000,000

Trợ cấp bệnh mỗ tim

7.1.13
Hạnh
UVKH
24,095,000
7.1.13

Dư Văn Hiểu

1,000,000
16.1.13

Võ Thành Nghiệp

400,000
Tác giả: Nguyễn Hùng Chiêu
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 387
Hôm qua : 328
Tháng 12 : 1.089
Năm 2022 : 204.926