BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THÁNG 5 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2018

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THÁNG 5 1/ Công tác xây dựng Đảng a/ Chính trị tư tưởng - Thực hiện tốt việc tuyên truyền ý nghĩa 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; - Tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế kỳ thi thử THPT QG cho học sinh khối 12 từ ngày 10 đến 12 tháng 5 năm 2018 và kỳ kiểm tra học kỳ 2 của khối 10, 11.
Tài liệu đính kèm: Tải về

            ĐẢNG BỘ HUYỆN CỜ ĐỎ

CHI BỘ TRƯỜNG THPT TRUNG AN

                             *

                 Số: 06 -BC/CB

 

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

  Cờ Đỏ, ngày 2 tháng 6  năm 2018

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THÁNG 5

VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2018

 

I/  KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THÁNG 5

      1/ Công tác xây dựng Đảng

a/ Chính trị tư tưởng

          - Thực hiện tốt việc tuyên truyền ý nghĩa 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh;

          - Tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế kỳ thi thử THPT QG cho học sinh khối 12 từ ngày 10 đến 12 tháng 5 năm 2018 và kỳ kiểm tra học kỳ 2 của khối 10, 11.

b/ Công tác tổ chức

- Kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Lê Ngọc Giàu.

   2/ Thực hiện các nhiệm vụ chính trị

          Bộ phận chuyên môn cơ bản hoàn thành tốt các công việc sau:

- Ôn tập và điều chỉnh thời khóa biểu ôn thi THPTQG năm 2018;

          - Điều chỉnh sai sót hồ sơ thi THPT QG của học sinh lớp 12;

          - Sao in đề kiểm tra học kỳ 2 và tổ chức kiểm tra học kỳ 2 lớp 10,11 và tổ chức thi thử THPTQG từ ngày 7/5 đến 12/5;

          - Họp Ban cán sự các lớp ôn tập thi THPTQG nắm tình hình việc ôn tập;

          - Họp giáo viên dạy ôn thi THPTQG tìm biện pháp khắc phục học sinh yếu kém ở từng bộ môn;

          - Dự giờ tiết ôn tập ở tất cả các bộ môn;

          - Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra lại, rèn luyện hè cho học sinh không đủ điều kiện lên lớp;

          - Chỉ đạo tổng kết năm học và xét thi đua ở các tổ chuyên môn báo cáo cho hiệu trưởng tổng kết toàn trường;

          - Dự kiến phân công giáo viên cho năm học 2018-2019;

Bộ phận hành chính, cơ sở vật chất thực hiện tốt các công việc sau:

- Chuyển hồ sơ dự thi của thí sinh về Sở Giáo dục;

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc kiểm tra học kỳ 1 khối 10, 11;

- Chuẩn bị hồ sơ cho việc đánh giá côngchức - viên chức cuối năm;

- Tiếp nhận hồ sơ thi tuyển sinh 10;

- Lập danh sách coi thi, chấm thi, thanh tra coi thi tuyển sinh 10 trình HT xét duyệt gởi về SGD;

- Sửa chữa mái tôn phòng học khối 12;

- Lắp đặt một số biển báo về phòng cháy chữa cháy, nội quy sử dụng điện;

- Kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho việc thi tuyển sinh 10 và thi THPT QG;

- Tổng vệ sinh toàn trường vàongày 19/05/2018;

- Chỉ đạo cho các GVCN khối 10,11 tiếp tục thực hiện trải nghiệm trồng bắp cải;

- Chỉ đạo các bộ phận làm tốt khâu chuẩn bị cơ sở vật chất cho tổng kết năm học;

- Mua và lắp đặt 3 máy lạnh.

   3/ Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Chi bộ thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm điện, nước và kinh phí;

- Chi bộ thực hiện việc giám sát việc mua sắm, sửa chữa trong nhà trường và các hoạt động có liên quan đến tài chính;

   4/ Công tác thực hiện NQ TW 4 khóa 12 và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

- Tổ chức tốt việc tổng kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị;

- Thực hiện tốt việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng ( khóa  X ) về “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên”;

- Thực hiện tốt việc báo cáo công tác dân vận quý 1;

- Kể chuyện về Bác.

   5/ Tăng cường công tác vận động quần chúng, củng cố, xây dựng nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn thể

a/ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Lãnh đạo BCH Đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Tuyên truyền ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5/1954 – 07/5/2018 và 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh;

          - Tổng kết phong trào thi đua năm học 2017 – 2018;

          - Phân loại đoàn viên và bình chọn cá nhân và tập thể hoàn thanh tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên;

          - Họp Sơ kết quý 1 tại Huyện Đoàn (02/5/2018);

          - Đánh giá, phân loại đoàn viên;

- Đề cử đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét.

b/ Công đoàn

Lãnh đạo tổ chức công đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức sinh nhật cho 04 CĐV có ngày sinh trong tháng 5;

- Vận động CĐV tham gia tốt công tác ôn tập, thi thử THPT Quốc gia; và ôn tập, coi, chấm kiểm tra Học kỳ II ( Khối 10,11);

- Chuẩn bị hồ sơ tiếp đoàn khảo sát cuối năm của Công đoàn ngành;

- Tổ chức xét thi đua và hoàn tất hồ sơ thi đua công đoàn;

- Tham gia họp xét thi đua CN-VC cuối năm học;

- Phối hợp tổ chức tổng kết năm học;

   6. Đánh giá chung

 a/ Ưu điểm

- Công tác xây dựng Đảng: thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết tháng 5 đã đề ra, đặc biệt, công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn như ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5, Sinh nhật Bác 19/5…đều thực hiện rất tốt;

- Trong tháng, các nhiệm vụ chính trị cũng được chi bộ thực hiện có hiệu quả cao như các phong trào chuyên môn, hoạt động trải nghiệm; công chức, viên chức, người lao động đều an tâm và phấn khởi công tác;

- Tổ chức tốt Lễ tổng kết năm học 2017-2018;

- Đón đoàn kiểm tra về việc thực hiện nhiệm vụ GD trung học và chuẩn bị kỳ thi THPT QG cơ bản tốt.

b/ Hạn chế

          - Một số thầy cô chưa quan tâm và chưa thực hiện đúng giờ giấc trong Lễ tổng kết;

          - Không thực hiện đúng thời giam nộp quy hoạch bổ sung cấp ủy và Lãnh đạo trường.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2018

1. Công tác xây dựng Đảng

1.1. Chính trị tư tưởng

          - Thực hiện tuyên truyền ý nghĩa ngày 01/6 và 28/6;

          - Tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2018-2019 và THPT QG năm 2018.

1.2. Công tác tổ chức

- Bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2018 và quy hoạch kết nạp đảng;

          - Chi bộ tiếp tục lãnh đạo cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường nghỉ hè gương mẫu thi hành và vận động gia đình cũng như quần chúng nơi cư trú chấp hành nghiêm túc chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước.

2. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

2.1. Chuyên môn

- Thi tuyển sinh 10 vào các ngày 6 - 8/6/2018;

- Học sinh thi lại vào các ngày: 12 - 13/6/2018;

- Học sinh 12 thi THPT Quốc gia 24 - 27/6/2018;

          - Tổ chức lễ tri ân cho HS 12 thật chu đáo và ý nghĩa

2.2. Về cơ sở vật chất, an ninh trật  tự

- Kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho việc tổ chức các kỳ thi TS 10, THPT QG 2018;

          - Kiểm tra toàn bộ CSVC nhà trường để sửa chữa nâng cấp và bổ sung trang thiết bị phục vụ năm học mới.

          - Tiếp tục chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn trường học và có phương án PCCC thật tốt.

          - Phối hợp chặt chẽ với công an huyện Cờ Đỏ và công an xã Trung An giữ gìn an ninh trật tự trường học nhất là khu vực xung quanh trường.

3. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Tiếp tục giám sát việc mua sắm, sửa chữa nhà trường trong hè;

         - Chi uỷ chi bộ kiểm tra giám sát việc chấp hành luật pháp cũng như các phong trào ở địa phương nơi cư trú của toàn thể Đảng viên.

4. Công tác thực hiện NQ TW 4 khóa 12 và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

- Tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác;

- Kể chuyện về Bác:

5. Tăng cường công tác vận động quần chúng, củng cố, xây dựng nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn thể

5.1. Công đoàn

          - BCHCĐ nghiêm túc thực hiện các hoạt động do Công Đoàn cấp trên phát động và  triệu tập.

5.2. Đoàn thanh niên

          - BCH Đoàn trường nghiêm túc triển khai thực hiện các công tác trong hè do huyện đoàn chỉ đạo;

          - Đoàn trường phối hợp với huyện đoàn Cờ Đỏ đưa đoàn viên và học sinh tham gia công tác xã hội tại địa phương.

III.  Phần kết luận

          - Toàn thể Đảng viên nhất trí sau khi nghiên cứu và thảo luận trong chi bộ thông qua nội dung dự thảo của chi ủy và một số vấn đề vừa được đảng viên bổ sung thêm trong hội nghị, trở thành nghị quyết của chi bộ trong tháng 6/2018 và chịu trách nhiệm cùng chi bộ lãnh đạo toàn trường thực hiện tốt mọi công tác đã đề ra;

          - Lãnh đạo tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên phấn khởi đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt kế hoạch công tác tháng 6/2018.

 

 

 
 

Nơi nhận:

- Văn phòng Huyện ủy Cờ Đỏ ;

- Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh- UVTV HU- TBTG- chỉ đạo CB

- Cấp ủy ;    

 - Lưu VT.

 

 

 

                 T/M CẤP ỦY

                                                                                                           BÍ THƯ 

               LÊ VĂN DŨNG

Tác giả: CHI BỘ
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 368
Hôm qua : 328
Tháng 12 : 1.070
Năm 2022 : 204.907