BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THÁNG 4 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2018

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THÁNG 4
Tài liệu đính kèm: Tải về

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THÁNG 4

VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2018

 

I/  KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THÁNG 4

      1/ Công tác xây dựng Đảng

a/ Chính trị tư tưởng 

- Tuyên truyền tốt ý nghĩa ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, Giỗ tổ Hùng Vương;

          - Tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế kỳ kiểm tra HK2 cho học sinh khối 12 từ ngày 11 đến 13 tháng 3 năm 2018;

          - Tham gia Hội chợ Bánh dân gian Nam bộ với sản phẩm trải nghiệm: Bắp cải chậu, có hiệu ứng rất tốt, sức lan tỏa mạnh.

b/ Công tác tổ chức

- Kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Huỳnh Thị Kim Thạch ;

Hạn chế:

- Chưa kết nạp Đảng viên cho quần chúng Lê Ngọc Giàu;

- Chưa bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2018 và quy hoạch kết nạp đảng.

   2/ Thực hiện các nhiệm vụ chính trị

          Bộ phận chuyên môn và CSVC làm tốt các công việc sau:

- Sắp xếp thời khóa biểu ôn tập cho học sinh lớp 12;

          - Tiến hành ôn tập thi THPT quốc gia 2018 cho học sinh lớp 12: Môn Toán; Ngữ Văn; Tiếng Anh ôn tập 26/3; Riêng các môn còn lại 02/4/2018;

          - Xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 cho học sinh lớp 12 và tiến hành đánh giá xếp loại, hoàn thành hồ sơ học bạ;

          - Xây dựng kế hoạch họp Cha mẹ học sinh lớp 12 lúc 15g ngày 26/4;        - Lập kế hoạch ôn tập học kỳ 2 cho học sinh lớp 10,11;

          - Xây dưng kế hoạch dạy phụ đạo và khảo bài đối với học sinh yếu lớp 12 (phân công giáo viên thiếu giờ chuẩn thực hiện);

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc kiểm tra học kỳ 2 khối 12 theo lịch của Sở Giáo dục;

- Ra soát và kiến nghị với phòng kế hoạch tài chính việc mua sắm tài sản công;

- Rà soát bổ sung hoàn thiện đề án vị trí việc làm;

- Hoàn thiên công tác chấm sáng kiến gởi về Hội đồng chấm sáng kiến Sở Giáo dục và Hội đồng chấm sáng kiến thành phố;

- Tiếp nhận thiết bị giảng dạy giáo dục quốc phòng an ninh;

- Hướng dẫn học sinh làm hồ sơ dự thi THPT Quốc gia;

- Hoàn thành dữ liệu hồ sơ thi THPT Quốc gia rất sớm được Giám đốc Sở GD tuyên dương 01 trong 6 đơn vị sớm nhất;

- Hoàn thiện hồ sơ kiểm định chất lượng;

Hạn chế:

- Chưa thực hiện kế hoạch dự giờ tiết ôn tập thi THPT quốc gia;

          - Môt số lớp chưa thực hiện tổng vệ sinh theo Kế hoạch;

- Công tác kiểm tra thực hiện vệ sinh của giám thị chưa thực hiện tốt. 

   3/ Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Một số bộ phận thực hành tiết kiệm điện, nước và kinh phí tốt;

- Giám sát tốt việc mua sắm, sửa chữa trong nhà trường và các hoạt động có liên quan đến tài chính;

   4/ Công tác thực hiện NQ TW 4 khóa 12 và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

- Tổ chức cho Đảng viên và quần chúng đăng ký thực hiện NQTW 4 Khóa 12 và Chỉ thị 05 của BCT năm 2018 xong;

- Tổ chức cho đảng viên học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 “ Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;

- Xét gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh 2 năm theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính Trị: cô Huỳnh Thị Kim Thạch.

   5/ Tăng cường công tác vận động quần chúng, củng cố, xây dựng nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn thể

a/ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn thanh niên thực hiện cơ bản tốt một số nội dung sau:

- Tuyên truyền ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước (1 cuộc). Tuyên truyền cho các lớp thực hiện “Mùa thi nghiêm túc”;

          - Triển khai Kế hoạch Tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành cho HS khối 12;

- Vận động, nhắc nhở ĐVTN thi BL hạng A1 (ngày học: 15/4, ngày thi 22/4);

- Tham gia xây dựng cầu giao thông nông thôn: 800.000đồng;

- Xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ” tại xã Trung Hưng;

 Lấy ý kiến hoạt động về nguồn trong ĐVTN;

- Cho các chi đoàn thực hiện công trình thanh niên: trồng hoa khu vực K10, 11;

- Đề nghị cấp học bổng “Vì tương lai Việt Nam” năm học 2017  -2018: 02 suất (4 triệu đồng).

b/ Công đoàn

- Tổ chức sinh nhật cho 07 CĐV có ngày sinh trong tháng 04;

- Vận động CĐV tham gia tốt công tác ôn tập, coi, chấm kiểm tra Học kỳ II và ôn thi THPT QG ( Khối 12);

- Phối hợp chính quyền sửa chữa hệ thống điện cho khu nhà công vụ;

- Vận động CĐV thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2018;

- Vận động CĐV tham gia tích cực các phong trào hướng tới chào mừng 30-4 và 01 tháng 5;

- Tham mưu chính quyền tổ chức du lịch hè.

* Hạn chế:

          - Có một số giáo viên còn đi trễ trong kỳ kiểm tra HK2;

- Chưa thực hiện được việc liên hệ sửa chữa hệ thống điện khu nhà công vụ của giáo viên.

   6. Đánh giá chung

 a/ Ưu điểm

- Công tác xây dựng Đảng: thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết tháng 4 đã đề ra, đặc biệt, công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn như ngày Gải phóng Miền Nam 30/4, Quốc tế lao động 1/5…đều thực hiện rất tốt, công chức, viên chức, người lao động đều an tâm và phấn khởi công tác;

- Trong tháng, các nhiệm vụ chính trị cũng được chi bộ thực hiện có hiệu quả cao như các phong trào chuyên môn, các hoạt động TDTT,vui chơi;

- Đặc biệt hoạt động trải nghiệm cho học sinh trồng bắp cải trong chậu có sức hiệu quả tốt. Kết quả lan tỏa rất tốt, sản phẩm được đánh giá độc đáo tại Hội chợ Bánh dân gian Nam bộ, được các đài truyền hình, các nghệ sĩ lớn phỏng vấn và đặc biệt được Đại biểu quốc hội Việt Nam ủng hộ và khen ngợi mô hình của trường.

- Các nội dung chuẩn bị đón đoàn kiểm tra về việc thực hiện nhiệm vụ GD trung học và chuẩn bị kỳ thi THPT QG cơ bản tốt.

b/ Hạn chế

          Một số thầy cô chưa thực hiện đúng giờ giấc lên lớp nhất là tiết SHCN.

II/CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2018

   1/ Công tác xây dựng Đảng

a/ Chính trị tư tưởng

          - Thực hiện tuyên truyền ý nghĩa 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh;

          - Tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế kỳ thi thử THPT QG cho học sinh khối 12 từ ngày 12 đến 14 tháng 5 năm 2018 và kỳ kiểm tra học kỳ 2 của khối 10, 11.

b/ Công tác tổ chức

- Bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2018 và quy hoạch kết nạp đảng;

- Kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Lê Ngọc Giàu.

   2/ Thực hiện các nhiệm vụ chính trị

- Tiếp tục ôn tập và điều chỉnh thời khóa biểu ôn thi THPTQG năm 2018;

          - Hoàn thiện sai sót hồ sơ thi THPT QG của học sinh lớp 12;

          - Hội đồng ra đề và sao in đề kiểm tra học kỳ 2 tiến hành làm việc theo Quyết định;

          - Tổ chức kiểm tra học kỳ 2 lớp 10,11 và tổ chức thi thử THPTQG từ ngày 7/5 đến 12/5;

          - Họp Ban cán sự các lớp ôn tập thi THPTQG nắm tình hình việc ôn tập;

          - Họp giáo viên dạy ôn thi THPTQG tìm biện pháp khắc phục học sinh yếu kém ở từng bộ môn;

          - Tiến hành dự giờ tiết ôn tập ở tất cả các bộ môn;

          - Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra lại, rèn luyện hè cho học sinh không đủ điều kiện lên lớp;

          - Chỉ đạo tổng kết năm học và xét thi đua ở các tổ chuyên môn báo cáo cho hiệu trưởng tổng kết toàn trường;

          - Dự kiến phân công giáo viên cho năm học 2018-2019;

- Chuyển hồ sơ dự thi của thí sinh về Sở Giáo dục;

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc kiểm tra học kỳ 1 khối 10, 11;

- Chuẩn bị hồ sơ cho việc đánh giá côngchức - viên chức cuối năm;

- Tiếp nhận hồ sơ thi tuyển sinh 10;

- Lập danh sách coi thi, chấm thi, thanh tra coi thi tuyển sinh 10 trình HT xét duyệt gởi về SGD;

- Sửa chữa mái tôn phòng học khối 12;

- Lắp đặt một số biển báo về phòng cháy chữa cháy, nội quy sử dụng điện;

- Kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho việc thi tuyển sinh 10 và thi THPT Quốc Gia;

- Tổng vệ sinh toàn trường vàongày 19/05/2018;

- Chỉ đạo cho các GVCN khối 10,11 tiếp tục thực hiện trải nghiệm trồng bắp cải.

   3/ Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Tiếp tục thực hành tiết kiệm điện, nước và kinh phí;

- Tiếp tục giám sát việc mua sắm, sửa chữa trong nhà trường và các hoạt động có liên quan đến tài chính;

   4/ Công tác thực hiện NQ TW 4 khóa 12 và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

- Tổ chức tổng kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị;

- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng ( khóa  X ) về “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên”;

- Báo cáo công tác dân vận;

- Kể chuyện về Bác: Cô Hạnh kể.

   5/ Tăng cường công tác vận động quần chúng, củng cố, xây dựng nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn thể

a/ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Lãnh đạo BCH Đoàn thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tuyên truyền ngày chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5/1954 – 07/5/2018 và 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh;

          - Tổng kết phong trào thi đua năm học 2017 – 2018;

          - Phân loại đoàn viên và bình chọn cá nhân và tập thể hoàn thanh tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên;

          - Giao lưu cấp Chi đoàn (CĐGV);

          - Họp Sơ kết quý 1 tại Huyện Đoàn (02/5/2018);

          - Đánh giá, phân loại đoàn viên;

- Đề cử đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét.

b/ Công đoàn

- Tổ chức sinh nhật cho 04 CĐV có ngày sinh trong tháng 5;

- Vận động CĐV tham gia tốt công tác ôn tập, thi thử THPT Quốc gia; và ôn tập, coi, chấm kiểm tra Học kỳ II ( Khối 10,11);

- Phối hợp chính quyền sửa chữa hệ thống điện cho khu nhà công vụ;

- Chuẩn bị hồ sơ tiếp đoàn khảo sát cuối năm của Công đoàn ngành;

- Tổ chức xét thi đua và hoàn tất hồ sơ thi đua công đoàn;

- Tham gia họp xét thi đua và đánh giá CN-VC cuối năm học;

- Phối hợp tổ chức tổng kết năm học;

- Chuẩn bị tham quan, du lịch hè cho CĐV (Dự kiến giữa tháng 7):

+ Địa điểm: Nha Trang

+ Thời gian: 4 ngày 4 đêm

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Huyện ủy Cờ Đỏ ;

- Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh- UVTV HU- TBTG- chỉ đạo CB

- Cấp ủy ;

 - Lưu VT

                                                  T/M CẤP ỦY

                                                                                                                                                      BÍ THƯ

 

         

Tác giả: BTCB
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 385
Hôm qua : 328
Tháng 12 : 1.087
Năm 2022 : 204.924