DANH SÁCH CÁC PHỤ HUYNH ỦNG HỘ XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC

XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC
DANH SÁCH PHỤ HUYNH HỖ TRỢ TIỀN CƠ SỞ VẬT CHẤT
HỌC KỲ I. NH: 2015-2016

TT HỌ VÀ TÊN PHHS HỌ VÀ TÊN HS LỚP SỐ TIỀN
1 Trần Thị Bích Ngọc Trần Trung Hiếu 10C1 160,000  
2 Huỳnh Thị Kim Thủy Trần Mạnh Thắng 10C1 160,000  
3 Dương Văn Tiếng Dương Thị Thảo Vy 10C1 200,000  
4 Nguyễn Thị Kim Thoa Trần Thị Mỹ Xuân 10C1 160,000  
5 Hồ Như Ý Hồ Tuấn Nghĩa 10C1 160,000  
6 Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Thị Anh Thư 10C1 160,000  
7 Nguyễn Thị Kim Hừng Dương Phúc Lộc 10C1 160,000  
8 Võ Thị Phúc Giang Nguyễn Võ Minh Trân 10C1 160,000  
9 Nguyễn Thị Kim Hoàng Đỗ Thị Mỹ Trân 10C1 160,000  
10 Trần Kim Dưỡng Lê Thị Tuyết Vi 10C1 160,000  
11 Nguyễn Thị Thanh Xuân Đỗ Nguyễn Duy Linh 10C1 160,000  
12 Phan Kim Trang Lê Nhựt Minh 10C1 160,000  
13 Đặng Văn Êm Đặng Quốc Trung 10C1 160,000  
14 Trần Thị Thiệt Dương Thương Tín 10C1 160,000  
15 Huỳnh Thị Mỹ Ngọc Đoàn Huỳnh Giao 10C2 160,000  
16 Dương Thị Miếng Phạm Hoàng Khánh 10C2 160,000  
17 Trần Thị Việt Nhân Mạc Kim Hưng 10C2 160,000  
18 Lê Thị Phiến Lê Thị Mỷ Hạnh 10C2 160,000  
19 Nguyễn Thị Hằng Nguyễn Đình Song Huy 10C2 160,000  
20 Trần Thị Loan Huỳnh Thanh Trúc 10C2 160,000  
21 Trần Thị Loan Nguyễn Trúc Xinh 10C2 160,000  
22 Nguyễn Thị Hồng Vân Nguyễn Thị Hồng Nhung 10C2 160,000  
23 Nguyễn Thanh Dũng Nguyễn Thị Mỹ Hiền 10C2 160,000  
24 Phạm Hữu Nghiệp Phạm Nguyễn Đoan Trang 10C2 160,000  
25 Trần Hồng Hợp Trần Thị Quỳnh Như 10C2 160,000  
26 Nguyễn Ngọc Khoái Nguyễn Ngọc Trọng Thủy 10C2 160,000  
27 Trần Văn Phèn Trần Thị Mỹ Tiên 10C2 160,000  
28 Phạm Thị Đèo Ngô Thị Bích Thùy 10C2 160,000  
29 Nguyễn Nhân Hoàng Nguyễn Phát Huy 10C3 80,000  
30 Nguyễn Văn Nhớ Nguyễn Phúc Vĩ Khang 10C3 160,000  
31 Bùi Hữu Phước Bùi Hữu Phát 10C3 160,000  
32 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nguyễn Thị Kiều Oanh 10C4 160,000  
33 Cao Văn Tuấn Cao Lâm Trường 10C6 160,000  
34 Nguyễn Thị Loan Lữ Quốc Thiệt 10C6 160,000  
35 Võ Công Ty Võ Văn Khiêu 10C6 160,000  
36 Nguyễn Thị Mỹ Dung Nguyễn Thị Cẩm Vân 10C6 160,000  
37 Trần Thị Lê Nguyễn Thị Trúc Thư 10C6 160,000  
38 Võ Kim Bần Trần Thị Bích Hiền 10C6 160,000  
39 Trần Phúc Hải Trần Phúc Hậu 10C6 160,000  
40 Phạm Văn Quân Phạm Văn Vinh 10C7 160,000  
41 Nguyễn Phúc Phục Nguyễn Thị Bích Phượng 10C7 160,000  
42 Dư Thị Lưu Luyến Nguyễn Hoàng Sĩ Đan 10C7 160,000  
43 Bùi Hữu Uy Nguyễn Văn Thắng 10C7 160,000  
44 Nguyễn Thanh Hoàng Nguyễn Thị Anh Thư 10C7 160,000  
45 Nguyễn Văn Bé Tám Nguyễn Thị Kim Lành 10C8 160,000  
46 Nguyễn Văn Khanh Nguyễn Minh Tới 10C8 160,000  
47 Võ Thanh Phùng Võ Hoàng Anh 10C8 160,000  
48 Lý Tuyết Nhung Nguyễn Thị Mỹ Trâm 10C9 160,000  
49 Đỗ Văn An Đỗ Thị Thanh Thúy 10C10 160,000  
50 Hồ Văn Triết Hồ Thị Hoàng Kim 10C10 160,000  
51 Võ Thị Ngọc Chi Nguyễn Hữu Trọng 10C10 160,000  
52 Nguyễn Thanh Việt Nguyễn Thị Cẩm Quyên 10C10 160,000  
53 Nguyễn Thị Nhã Nguyễn Thanh Tuấn 10C10 160,000  
54 Nguyễn Văn Nết Nguyễn Minh Khôi 10C10 160,000  
55 Huỳnh Thị Phương Nguyễn Thị Phương Thanh 10C10 160,000  
56 Nguyễn Thị Mè Nguyễn Thị Ngọc Trâm 10C10 160,000  
57 Nguyễn Thị Kim Cương Nguyễn Quốc Cường 10C10 160,000  
58 Mai Văn Thảo Mai Trần Trúc Kha 10C10 100,000  
59 Nguyễn Văn Dôi Nguyễn Hoàng Kiếm 10C11 160,000  
60 Nguyễn Thị Hoàng Nguyễn Hoàng Uyên 10C11 25,000  
61 Nguyễn Văn Hải Nguyễn Thị Thúy Vi 10C11 25,000  
62 Phan Văn Sum Phan Minh Nhựt 10C11 160,000  
63 Đỗ Văn Hiếu Đỗ Văn Hiểu 10C11 50,000  
64 La Văn Kiếm La Thị Thu Cúc 10C13 100,000  
65 Nguyễn Thị Dung Lê Trí Kiệt 10B1 100,000  
66 Nguyễn Thành Tâm Nguyễn Quang Minh 10B1 160,000  
67 Hà Quốc Trung Hà Võ Trường Giang 10B1 160,000  
68 Đặng Văn Thảo Đặng Tiến Nhựt 10B2 160,000  
69 Nguyễn Văn Cao Nguyễn Minh Thức 10B2 160,000  
70 Hồ Thanh Vũ Hồ Nhật Linh 10B2 160,000  
71 Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Thị Anh Thư 11T1 160,000  
72 Nguyễn Ngọc Thanh Nguyễn Ngọc Phương Thảo 11T1 160,000  
73 Nguyễn Hiền An Nguyễn Nghi Dung 11T1 160,000  
74 Trần Hữu Tài Trần Hữu Hiếu 11T1 160,000  
75 Nguyễn Văn Nhiều Nguyễn Thị Yến Duyên 11T1 160,000  
76 Võ Văn Hoàng Võ Thị Kim Chính 11T1 160,000  
77 Phạm Thị Phương Võ Kim Duyên 11T1 160,000  
78 Phan Thị Diễm Nguyễn Ngọc Thanh 11T1 160,000  
79 Ngô Thị Phương Thanh Võ Phương Duy 11T1 160,000  
80 Phan Thị Mỹ Hằng Nguyễn Văn Nhịn 11T1 160,000  
81 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên Nguyễn Thanh Sil 11T1 160,000  
82 Hồ Thị Ngọc Trâm Nguyễn Thị Kim Ngân 11T1 160,000  
83 Đỗ Văn Tâm Đỗ Hoàng Quyên 11T1 160,000  
84 Trần Văn Beo Trần Thị Bích Chi 11T1 160,000  
85 Nguyễn Văn Quẩn Nguyễn Thị Thu Ngân 11T1 160,000  
86 Cao Phước Thanh Cao Thị Bích Trâm 11T1 160,000  
87 Nguyễn Ngọc Thơ Nguyễn Gia Phúc 11T1 160,000  
88 Nguyễn Văn Pho Nguyễn Vĩnh Khang 11T1 160,000  
89 Nguyễn Văn Bích Nguyễn Quốc Cường 11T1 160,000  
90 Lê Văn Xo Lê Minh Châu 11T1 160,000  
91 Nguyễn Thiện Văn Nguyễn Thị Vân Anh 11T1 160,000  
92 Lê Thanh Xuân Lê Thanh Tâm 11T1 160,000  
93 Ngô Thanh Vân Ngô Minh Luân 11T1 160,000  
94 Nguyễn Văn Thuyền Nguyễn Thế Anh 11T1 160,000  
95 Nguyễn Văn Bên Nguyễn Thị Diễm My 11T1 160,000  
96 Nguyễn Văn Tẻn Nguyễn Thị Thúy Liên 11T1 160,000  
97 Phan Văn Toán Phan Ngọc Trân 11T1 160,000  
98 Lý Thị Ngọc Tài Nguyễn Quốc Tuấn 11T2 160,000  
99 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Huỳnh Thị Kiều Oanh 11T2 160,000  
100 Trương Thị Trúc Liên Nguyễn Thị Yến Linh 11T2 160,000  
101 Phan Thanh Tùng Phạm Hoàng Nam 11T2 160,000  
102 Nguyễn Văn Dành Nguyễn Trường Giang 11T2 160,000  
103 Nguyễn Thị Màu Nguyễn Thị Thùy Dương 11T2 160,000  
104 Bùi Thị Hồng Phi Lê Thị Yến Nhi 11T2 160,000  
105 Trương Văn Hải Trương Hoàng Giang 11T2 160,000  
106 Phan Thanh Long Phan Gia Hân 11T2 160,000  
107 Phan Tấn Lộc Phan Tấn Lợi 11T2 160,000  
108 Nguyễn Thị Điệp Dương Diễm Mai 11T2 160,000  
109 Đoàn Thị Út Trần Thị Mỹ Duyên 11T2 160,000  
110 Nguyễn Thị Bé Hai Đỗ Ngọc Phương Nam 11T2 160,000  
111 Nguyễn Văn Hò Nguyễn Nhật Linh 11T2 160,000  
112 Huỳnh Văn Sĩ Huỳnh Phúc Bảo 11T2 160,000  
113 Đỗ Hoàng Oanh Võ Hoàng Quyên 11T2 160,000  
114 Trần Ngọc Tươi Trần Thạnh Trầm 11T2 160,000  
115 Nguyễn Thị Thủy Nguyễn Minh Trường 11T2 160,000  
116 Trần Văn Trị Trần Văn Vẹn 11T2 160,000  
117 Hồ Văn Ngoan Hồ Luận Luận 11C1 160,000  
118 Lê Trí Hiếu Lê Thị Yến Nhi 11C1 160,000  
119 Huỳnh Văn Lãm Huỳnh Văn Hữu Lạc 11C1 160,000  
120 Nguyễn Hữu Lợi Nguyễn Hữu Dân 11C2 160,000  
121 Đỗ Văn Dũng Đỗ Nhĩ Khan 11C2 160,000  
122 Phan Văn Song Phan Văn Rớt 11C2 160,000  
123 Lê Mộng Thu Lê Trung Tín 11C2 160,000  
124 Phùng Văn Thum Phùng Tấn Tài 11C2 160,000  
125 Đinh Văn Nghĩa Đinh Thị Nguyệt Đang 11C2 160,000  
126 Nguyễn Văn Lau Nguyễn Tuấn Nghĩa 11C2 160,000  
127 Trần Thanh Như Trần Thanh Phương 11C3 160,000  
128 Nguyễn Thị Thu Hồ Thị Mộng Xương 11C3 160,000  
129 Nguyễn Thị Kim Thoa Phan Hữu Lượng 11C3 160,000  
130 Lư Bình Huy Lư Hữu Nhân 11C3 100,000  
131 Nguyễn Văn Mảnh Nguyễn Thị Kiều Trang 11C3 100,000  
132 Nguyễn Văn Nựng Nguyễn Thị Minh Thư 11C3 160,000  
133 Vi Thị Thu Mai Nguyễn Thị Minh Nhựt 11C3 160,000  
134 Dương Thanh Thủy Dương Hoàng Phúc 11C3 160,000  
135 Huỳnh Thị Diễm Võ Huỳnh Nhi 11C3 160,000  
136 Nguyễn Thị Thanh Võ Thị Thanh An 11C4 160,000  
137 Nguyễn Thị Mỹ Phương Nguyễn Văn Tấn Phước 11C4 160,000  
138 Lê Thị Hồng Yến Nguyễn Ánh Hồng 11C4 160,000  
139 Cao Văn Trung Cao Văn Tấn 11C4 160,000  
140 Lê Thị Nga Lưu Gia Thông 11C4 160,000  
141 Trương Thị Họp Lê Phú Thịnh 11C4 160,000  
142 Nguyễn Thị Thanh Hoa Lê Thị Hiếu Nhi 11C5 160,000  
143 Huỳnh Phú Đạt Huỳnh Phú Hòa 11C5 160,000  
144 Nguyễn Phương Thảo Nguyễn Phương Tín 11C5 160,000  
145 Nguyễn Đô Ruynh Nguyễn Thị Thu Thảo 11C5 160,000  
146 Nguyễn Văn Há Nguyễn Phước Hiền 11C5 160,000  
147 Nguyễn Thị Phấn Trần Hoàng Qui 11C5 160,000  
148 Lê Thị Kiều Trinh Nguyễn Minh Thuận 11C5 160,000  
149 Nguyễn Văn Tùng Nguyễn Hải Đăng 11C5 160,000  
150 Nguyễn Văn Mới Nguyễn Hoàng Anh 11C5 160,000  
151 Nguyễn Văn Phú Nguyễn Thị Kiều Trinh 11C6 160,000  
152 Trương Thanh Hùng Trương Bảo Trân 11C6 160,000  
153 Võ Tuấn Khanh Võ Tuấn Anh 11C6 160,000  
154 Huỳnh Văn Hoài Phương Huỳnh Hoàng Phúc 11C6 160,000  
155 Bùi Văn Giúp Bùi Văn Phố 11C6 160,000  
156 Trần Thanh Tuấn Trần Thị Bích Ngọc 11C7 160,000  
157 Nguyễn Thị Bích Xiên Trần Thị Bích Xuyên 11C7 160,000  
158 Võ Thiện Trí Võ Thị Dung 11C7 160,000  
159 Lê Kim Hạnh Nguyễn Thị Cẩm Tú 11C7 160,000  
160 Nguyễn Thành Thạnh Nguyễn Thị Tuyết Lan 11C7 160,000  
161 Nguyễn Ngọc Hậu Nguyễn Văn Đua 11B 160,000  
162 Đỗ Văn Tư Nguyễn Minh Nhựt 11B 160,000  
163 Nguyễn Thị Mai Trần Khoa Nam 11B 160,000  
164 Nguyễn Văn Tụ Nguyễn Đăng Khoa 11B 160,000  
165 Nguyễn Văn Nguyên Nguyễn Hoài Phương 11B 160,000  
166 Lư Phước Lợi Lư Hoàng Tấn 11B 160,000  
167 Nguyễn Thị Nhung Lê Vĩnh Khoa 11B 160,000  
168 Nguyễn Văn Bình Nguyễn Lâm Tuyền 11B 160,000  
169 Nguyễn Minh Trung Nguyễn Nhật Duy 11B 160,000  
170 Trần Thị Thanh Nguyễn Quỳnh Như 12T1 170,000  
171 Bùi Đức Lợi Bùi Kim Yến 12T1 160,000  
172 Trần Văn Thắng Trần Thị Mỹ Hương 12T1 160,000  
173 Lâm Văn Việt Lâm Văn Tới 12T1 160,000  
174 Lê Tấn Tân Lê Bảo Ngọc 12T1 160,000  
175 Nguyễn Thị Tho Nguyễn Thị Thúy Duy 12T1 160,000  
176 Nguyễn Thị Cẩm Tú Võ Thị Kim Hai 12T1 160,000  
177 Đoàn Thị Kim Em Nguyễn Trung Nghĩa 12T1 160,000  
178 Phạm Phú Sĩ Phạm Thị Băng Tâm 12T1 200,000  
179 Lê Văn Ngoãn Lê Nguyễn Ái Trân 12T2 160,000  
180 Phan Chánh Tâm Phan Chấn Du 12T2 160,000  
181 Hồ Hoàng Thanh Hồ Thị Lan Anh 12T2 160,000  
182 Lê Văn Dung Lê Thị Cẩm Tiên 12T2 160,000  
183 Phạm Minh Tâm Phạm Thị Kim Cương 12T2 160,000  
184 Trần Ngọc Tường Trần Chấn Quốc 12C1 160,000  
185 Lâm Cao Nguyên Lâm Thùy Duyên 12C1 160,000  
186 Võ Văn Chôm Võ Thị Bội Tuyền 12C1 160,000  
187 Võ Văn Khanh Võ Tuấn Anh 12C1 160,000  
188 Nguyễn Thanh Nhàn Nguyễn Thanh Trọng 12C1 160,000  
189 Nguyễn Thanh Mỹ Nguyễn Hoàng Anh 12C1 160,000  
190 Phương Tuấn Cảnh Phương Minh Lâm 12C1 160,000  
191 Trần Thanh Hải Trần Vũ Luân 12C1 160,000  
192 Phạm Thị Đẹp Trần Thị Bảo Ngân 12C1 160,000  
193 Lê Văn Tâm Lê Quỳnh Như 12C1 160,000  
194 Nguyễn Văn Út Nguyễn Thị Bích Tuyến 12C2 160,000  
195 Trần Thị Út Nguyễn Minh Trí 12C2 160,000  
196 Trần Hoàng Đức Trần Hoàng Luân 12C2 160,000  
197 Huỳnh Thị Thế Nguyễn Huỳnh Nam 12C2 160,000  
198 Huỳnh Thị Ngon Phùng Thiện Hòa 12C2 160,000  
199 Nguyễn Thị Mai Trần Thị Mỹ Xuyên 12C2 160,000  
200 Tô Kim Phụng Tô Hoài Linh 12C2 160,000  
201 Lê Thị Nhín Nguyễn Phú Vinh 12C2 160,000  
202 Võ Thanh Phùng Võ Thị Lan Anh 12C2 160,000  
203 Nguyễn Thị Thúy Kiều Bùi Thị Mỹ Xuyên 12C3 160,000  
204 Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Phương 12C3 160,000  
205 Bùi Văn Hậu Bùi Văn Khải 12C3 160,000  
206 Võ Minh Trí Võ Ngọc Phải 12C3 160,000  
207 Nguyễn Văn Vũ Nguyễn Thị Yến Nhi 12C3 160,000  
208 Nguyễn Thị Phương Nguyễn Thị Huỳnh Giao 12C3 160,000  
209 Đỗ Thị Kiều Lê Thị Yến Nhi 12C3 160,000  
210 Trần Thị Út Bùi Thanh Hường 12C4 160,000  
211 Lê Thị Hà Trần Văn Bỉ 12C4 160,000  
212 Lưu Thị Bích Phương Huỳnh Thị Bích Liễu 12C4 160,000  
213 Đào Thị Diễm Lê Thị Tài Linh 12C4 160,000  
214 Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Nhã 12C4 160,000  
215 Hồ Thanh Dân Hồ Nguyễn Hoàng Anh 12C5 160,000  
216 Trần Văn Bé Nhỏ Trần Văn Vũ 12C5 160,000  
217 Trần Văn Tấn Trần Văn Tới 12C5 160,000  
218 Võ Văn Lợi Võ Thị Lan Anh 12C5 160,000  
219 Nguyễn Thị Dung Lê Thị Thùy Trang 12C5 100,000  
220 Trần Thị Nhớ Phạm Thanh Thắng 12C5 160,000  
221 Trần Thị Thắm Nguyễn Thị Kim Tiên 12C5 160,000  
222 Nguyễn Thị Thắm Hồ Thị Hồng Tươi 12C5 160,000  
223 Nguyễn Văn Mối Nguyễn Văn Ca 12C5 100,000  
224 Nguyễn Văn Đát Nguyễn Văn Điền 12B 160,000  
225 Nguyễn Thanh Tâm Nguyễn Văn Tính 12B 160,000  
226 Nguyễn Văn Út Nguyễn Phú Nghĩa 12B 160,000  
227 Võ Văn Liêm Võ Hữu Thắng 12B 160,000  
228 Nguyễn Thanh Nhặn Nguyễn Nhựt Kha 12B 160,000  
229 Nguyễn Văn Bi Nguyễn Thị Bé Lam 12B 160,000  
230 Nguyễn Văn Bắp Nguyễn Thị Ngân 12B 160,000  
231 Bùi Văn Ngôn Bùi Thanh Sang 12B 160,000  
  Tổng cộng     36,170,000  
Cờ Đỏ, ngày 01 tháng 10 năm 2015
   HIỆU TRƯỞNG                  Lập bảng
 Nguyễn Thị Chính
Tác giả: Trần Thanh Trường
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 403
Hôm qua : 328
Tháng 12 : 1.105
Năm 2022 : 204.942