CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯC 21

BIỂU MẪU 02

Đơn vị: Trường THPT Trung An

 

Biểu số 2

Chương: 422

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI NĂM 2015

 

                                                        Từ tháng 01/ 01/2015 đến 30/06/2015

 

 

 

 

 

ĐVT: đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán được giao

Ghi chú

A

Dự toán thu

 

 

I

Tổng số thu

 

 

1

Thu phí, lệ phí

 

 

 

Học phí

107,750,526

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

Dich vụ căn tin

33,147,219

 

 

Diịch vụ dạy thêm

543,209,526

 

 

BHYT- BHTN

 

 

3

Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

1

Phí, lệ phí

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

 

 

3

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

 

 

1

Phí, lệ phí

 

 

 

Học phí

107,750,526

 

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

Dich vụ căn tin

33,147,219

 

 

Diịch vụ dạy thêm

543,209,526

 

 

BHYT- BHTN

 

 

3

Thu viện trợ

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

NSNN cấp

5,952,802,000

 

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

 

 

I

Loại 422, khoản 494

 

 

1

Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa

 

 

4

Chi hoạt động thường xuyên

 

 

C

Dự toán chi nguồn khác (nếu có)

 

 

1

Chi thanh toán cá nhân

 

 

2

Chi nghiệp vụ chuyên môn

 

 

3

Chi mua sắm, sửa chữa

 

 

4

Chi khác

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày  15  tháng 09    năm 2015 

 

          Lập bảng

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN QUỐC TUẤN

                     NGUYỄN VĂM MỚM

 

Lượt xem: 807
Tác giả: thpttrungan
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 219
Hôm qua : 515
Tháng 12 : 2.309
Năm 2023 : 187.947