I. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ1. Cây giống:             Chọn mua cây giống to, khỏe, chiều cao trung 0,5cm (30 cây).2. Ủ đất:            - Chọn đất tơi, xốp phơi khô: 1 bao, loại bao được mùa;            - Phân hữu cơ (rơm mục): 2 bao, loại bao được mùa            + Chọn loại ủ sẵn khoảng 3 – 4 tháng (phân ...