• Phướng án lựa chọn môn học lớp 10 năm học 2022-2023
  • Trọn bộ SGK lớp 10 gửi đến các em học sinh trường THPT Trung An tham khảo
  • Trọn bộ sách giáo khoa lớp 12 mời các em tham khảo
  • ĐỂ TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO VIỆC HỌC CỦA CÁC EM NHÀ TRƯỜNG SẼ ĐƯA TẤT CẢ CÁC BỘ SGK LÊN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NHÀ TRƯỜNG
  • NỘI DUNG ÔN TẬP 12 UNIT 10, 11, 12PART 1: VOCABULARYUNIT 10: ENDANGERED SPECIES1. Endangered species:                       Những loài có nguy cơ tuyệt chủng2. Be in danger of = be at risk of:      gặp nguy hiêm 3. Habitat destruction: ...
  • Một số bản mô tả sáng kiến năm học 2017-2018 mời tham khảo
  • Bộ thí nghiệm ảo vật lý THPT Mời quý thầy cô tham khảo
  • ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017
  • ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN LÝ NĂM HỌC 2016-2017
Tài nguyên