Ngày ban hành:
08/08/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/03/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THÔNG BÁO

Về việc tạm thời ngừng tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính

Ngày ban hành:
19/07/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THÔNG BÁO

Về việc nhận bằng tốt nghiệp THPT năm 2020

Ngày ban hành:
15/05/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Trường  THPT Trung An được thành lập từ sự chia tách trường PT Cấp 2-3 Trung An theo Quyết định số: 2824/QĐ –UBND ngày 24 tháng 9 năm 2009 của UBND Thành Phố Cần Thơ, thuộc ấp Thạnh Lộc 2, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ.

Ngày ban hành:
15/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/02/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/12/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực