Ngày ban hành:
01/11/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

QUY TRÌNH

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI TRƯỜNG THPT TRUNG AN

Ngày ban hành:
01/10/2022
Ngày hiệu lực:
01/10/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất năm học 2022 – 2023

Ngày ban hành:
30/09/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học phổ thông, năm học 2021-2022.

Ngày ban hành:
30/09/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học phổ thông,

Năm học 2022-2023

Ngày ban hành:
30/09/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức Trường THPT Trung An

Năm học 2022 - 2023

Ngày ban hành:
30/09/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/08/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Bộ GDĐT ban hành Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Ngày ban hành:
16/06/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/03/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/12/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực