THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHUYỂN LỚP

 

 SỞ GD-ĐT TP CẦN THƠ

 

TRƯỜNG THPT TRUNG AN

 

Số:      /TB-THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Trung An, ngày  03  tháng  08  năm 2015

 

THÔNG BÁO

 

Về việc tuyển lớp chọn và chuyển lớp

 

Kính gửi: Giáo chủ nhiệm  và học sinh các lớp

 

Căn cứ quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại khoản e điều 19 của thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh 10 năm học 2015 – 2016 đã được Sở Giáo dục – Đào tạo phê duyệt;

 

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường THPT Trung An.

 

Nay Hiệu trưởng trường THPT Trung An thông báo đến giáo viên chủ nhiệm và học sinh toàn trường với các nội dung như sau:

 

    1. Năm học 2015 -2016 tất cả các lớp của khối 10 đều học chương trình ban cơ bản nhà trường tuyển ra 2 lớp chọn là 10C1 và 10C2 thỏa mãn tất cả các điều kiện sau:

 

- Năm lớp 9 được xếp loại giỏi.

 

- Các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh từ 8.0 trở lên.

 

2.     Nhà trường giải quyết chuyển lớp cho các em học sinh thỏa mãn điều kiện sau đây:

 

- Hai chị em ruột, anh em ruột học cùng khối lớp.

 

- Bi tàn tật không có khả năng đi lại.

 

- Hộ nghèo không có phương đi lại.

 

Vì công việc chung nhà trường đề nghị các bộ phận có liên quan thực hiện đúng với tinh thần thông báo này.

 

Trân trọng kính chào./.

 

           

 

Nơi nhận:

 

   - GVCN;

 

   - Giám thị;

 

   -  Lưu: VP.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                            

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 87
Hôm qua : 166
Tháng 10 : 3.691
Năm 2020 : 43.143