TRƯỜNG THPT TRUNG AN TỔ CHỨC TỔNG KẾT NĂM HỌC 2019-2020

Sáng ngày 9 tháng 7 năm 2020, Trường THPT Trung An tổ chức tổng kết năm học 2019-2020. Đến dự Lễ Tổng kết năm học có đại diện các ban xây dựng Đảng huyện Cờ Đỏ, Lãnh đạo các xã Trung An, Trung Hưng, Trung Thạnh, nguyên Hiệu trưởng, Ban đại diện cha mẹ học sinh, toàn trhể thầy và trò của Trường THPT Trung An.

Sáng ngày 9 tháng 7 năm 2020, Trường THPT Trung An tổ chức tổng kết năm học 2019-2020. Đến dự Lễ Tổng kết năm học có đại diện các ban xây dựng Đảng huyện Cờ Đỏ, Lãnh đạo các xã Trung An, Trung Hưng, Trung Thạnh, nguyên Hiệu trưởng, Ban đại diện cha mẹ học sinh, toàn trhể thầy và trò của Trường THPT Trung An.

Thay mặt nhà trường, ông Lê Văn Dũng, Hiệu trưởng trường thông qua Báo cáo tóm tắt năm học:

 KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019-2020

          1. Thực hiện việc nâng cao nề nếp, kỉ cương trường học

          1.1.  Những việc đã làm được

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của Chi bộ Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục: Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quán triệt và triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ GD – ĐT, nhất là Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tuyên truyền trong giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh thông qua sinh hoạt chuyên môn, các buổi ngoại khóa, họp CMHS...; xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện nhiệm vụ năm học;

- Tăng cường công tác quản lý: Nhà trường đã thực hiện nghiêm túc việc quản lí theo kế hoạch và các quy chế, quy định của Nhà nước, ngành; thực hiện tốt kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và các hoạt động giáo dục; công tác giám sát kiểm tra nội bộ được chú trọng; việc ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm quản lí nhà trường được triển khai có hiệu quả;

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện đầy đủ các qui định của ngành, nhất là việc: soạn bài, lên lớp, chấm trả bài, tổng kết điểm, đánh giá, xếp loại học sinh...; không có hiện tượng dồn tiết dạy, bỏ tiết dạy tùy tiện; việc sinh hoạt chuyên môn được các tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc.

- Về kết quả công tác kiểm tra, hiệu quả hoạt động kiểm tra nội bộ

Nhà trường có kế hoạch tự kiểm tra ngay từ đầu năm với các nội dung và kết quả cụ thể sau đây:

+ Kiểm tra công tác tài chính: trường thành lập ban tự kiểm tra công tác chi thu của nhà trường, qua kiểm tra chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm;

+ Kiểm tra hoạt động dạy thêm học thêm: Nhà trường cũng tiến hành kiểm tra tất cả giáo viên có dạy thêm trong và ngoài nhà trường, qua kiểm tra: công tác quản lý dạy thêm và học thêm của nhà trường đúng với quy định;

+ Công tác xử lý các vi phạm của học sinh: Hội đồng kỷ luật học sinh được thành lập đúng theo Điều lệ trường phổ thông, Hội đồng đã làm tốt tránh nhiệm giáo dục và kỷ luật những học sinh vi phạm năm học 2019-2020. Trong năm, Hội đồng đã kỷ luật 4 học sinh vi phạm quy chế thi và nội quy của nhà trường.

- Về công tác thi đua

+ Ngay từ đầu năm học, trường đã xây dựng thang điểm thi đua cho công chức viên chức và người lao động thực hiện. Thang điểm được xây dựng chi tiết được quy ra điểm tất cả các mặt hoạt động của trường và được thông qua tại Hội nghị công chức, viên chức và người lao đông;

+ Trường cũng triển khai tất cả các văn bản hướng dẫn như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Thông tư 08/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi đua của Sở GD.

- Tập thể:  Đề nghị Tập thể lao động xuất sắc cho Trường THPT Trung An

- Về kết quả hoạt động của đoàn thể và y tế trường học

+ Công Đoàn

          - Phối hợp tổ chức thành công Hội nghị CB-CC đầu năm học 2019-2020;

- Vận động toàn thể giáo viên hưởng ứng phong trào chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, quyên góp giúp đỡ gia đình đoàn viên có tang gia, bị ốm đau ( 6 CĐV, tổng số tiền:   đồng);

          - Phối hợp tổ chức thành công các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng tâm trong năm học.

* Kết quả thi đua: Công Đoàn vững mạnh

+ Đoàn thanh niên

          - Cho ĐVTN tham gia cam kết chấp hành đúng luật giao thông;

          - Tuyên truyền dưới cờ ý nghĩa các ngày lễ lớn trong năm học;

          - Tổ chức tốt các phong trào trong năm học như: hội thi làm báo tường cho các lớp, Rung chuông vàng, Hội trại xuân, Hội diễn văn nghệ cấp trường, thành lập đội tuyển và tập dợt thi cấp huyện, cấp thành phố, Hội thi múa dân vũ và nhảy hiện đại cấp trường, tham gia giao lưu cấp thành phố đạt giải II;

          - Quản lý và tổ chức cho học sinh thi đua tốt.

* Kết quả thi đua: Đoàn trường vững mạnh

+ Công tác y tế

- Làm tốt công tác y tế trường học, cụ thể: Triển khai tới CBGV, NV, HS và PHHS về việc tham gia BHYT của học sinh hàng năm;

- Vận động 100% học sinh tham gia BHYT tự nguyện;

          1.2. Hạn chế, tồn tại:

- Công tác triển khai nội dung tập huấn tại một số tổ, nhóm chuyên môn chưa đầy đủ, hiệu quả thấp nên một bộ phận giáo viên chưa nắm vững nên trong quá trình thực hiện còn lúng túng, bị động;

- Các hoạt động đoàn thể còn hạn chế trong việc phối hợp của từng tổ chức.

          2. Hoạt động chuyên môn của nhà trường

          2.1. Những việc đã làm được

          - Nhà trường tích cực chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng Kế hoạch dạy học trực tiếp và trực tuyến từ học kỳ 2 trên tinh thần tinh giản nọi dung dạy học của Bộ Giáo dục; thực hiện linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục nhằm đảm bảo chuyển tải đầy đủ nội dung cho học sinh sau dịch bệnh;

- Nhà trường đã chú trọng hoạt động của tổ bộ môn, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt qua trang “ Trường học kết nối” họp trực tuyến trong mùa dịch;  tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn đã có nhiều cố gắng chỉ đạo nghiêm túc về việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá: thực hiện nghiêm túc chương trình quy định. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại đúng theo văn bản chỉ đạo của Sở;

- Kiểm tra học kỳ: Thực hiện đúng quy trình kiểm tra đảm bảo an toàn, công bằng, chính xác.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và tổ chức thi vòng trường để tuyển chọn vào đội tuyển ngay từ đầu năm học.

          - Công tác chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, trường đã chuyển các văn bản liên quan đến việc thực hiện chương trình, SGK mới cho giáo viên tìm hiểu nghiên cứu như:

+ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo;

+ Quyết định 404/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;

+ Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể;

+ Dự thảo chương trình môn học;

- Để chuẩn bị cho sự thay đổi chương trình, trường đã tổ chức cho học sinh thực hiện tốt các hoạt động trải nghiệm như trồng trọt, giao lưu, ….

          Kết quả phong trào học tập:

* Học sinh giỏi các cấp:      

+ Cấp trường: 288 so với năm qua tăng 64 học sinh;

+ Cấp Thành phố:

- Đạt 6 giải nghiên cứu KHKT cấp TP; trong đó, đạt 01 giải I, 2 giải II, 1 giải 3 và 02 giải KK ( tăng 2 so với năm qua )

- Học sinh giỏi lý thuyết cấp thành phố 30giải ( tăng 16 so với năm qua )

- Học sinh giỏi thực hành: 5 giải ( giảm 3 so với năm qua nhưng đạt giải II môn sinh duy nhất đứng đầu thành phố)

- Học sinh đạt giải MTCT 6; ( tăng 3 giải năm qua )

- Học sinh đạt giải hội thi Múa dân vũ cấp TP: 1 giải II

* Giáo viên giỏi các cấp

+ Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp TP: 02

+ Giáo viên dạy giỏi cấp TP: 02

* Kết quả hai mặt giáo dục năm học 2019-2020 (có đối chiếu với kết quả học lực, hạnh kiểm so với năm học 2018-2019) như sau:

STT

Khối

Xếp loại

Số lượng

 

Tỷ lệ (%)

NH 2019 – 2020

Tỷ lệ (%)

NH 2018 – 2019

HL

Toàn trường

1083

Giỏi

288

26.6  (tăng 4.4)

22.2

Khá

484

44.7 ( giảm 5.6 )

50.3

TB

244

22.5 ( giảm 2.9 )

25.4

Yếu

66

6.1% ( tăng 4.2)

1.9

Kém

1

0.1% ( tăng 0.1 )

0

HK

Toàn trường

1083

Tốt

981

90.6% ( giảm 1.9 )

92.5

Khá

93

8.6%( tăng 1.9 )

6.7

TB

9

0.8% ( tăng 0.2 )

0,6

Yếu

0

0 ( giảm 0.09 )

0.09

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.2. Hạn chế, tồn tại

- Một số giáo viên nhận thức chưa đầy đủ đổi mới, chưa thực sự quyết liệt trong việc thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; vẫn còn nhiều giáo viên còn ngại nghiên cứu, việc đổi mới còn mang tính hình thức, ý thức tự giác chưa cao, do đó hiệu quả thấp.

          3. Xây dựng đội ngũ nhà giáo

          3.1. Những việc đã làm được

- Nhà trường tạo điều kiện cho các bộ môn tham gia tập huấn tại Sở với nội dung: Xây dựng ma trận đề, đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới giáo dục phổ thông…

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng, đào tạo lại đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới;

- Ban gám hiệu đã hoàn thành thạc sĩ 100%,  cử 02 giáo viên học lớp quản lý giáo dục, 16 giáo viên thạc sĩ, 04 giáo viên đang học thạc sĩ, chiếm 32,4% giáo viên có trình độ trên chuẩn và 02 giáo viên đã học xong TCCT

          4. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp

          4.1. Những việc đã làm được

- Năm học 2019 -2020 nhà trường được SGD đầu tư xây dựng, tôn tạo, sửa chữa sơ sở vật chất theo hướng trường đạt chuẩn quốc gia. Cụ thể là cất mới khu E gồm 8 phòng học và 2 phòng ngoại ngữ, nhà công vụ 10 phòng, sơn sửa chữa toàn bộ trường, nâng cấp đường vào trường. Trường cũng đã đầu tư xây dựng lại các phòng thiết bị và thư viên để đạt chuẩn.

- Nhà trường có Kế hoạch cụ thể phát triển cở sở vật chất để trường đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2020 từ mọi nguồn lực. Trường đã gởi kiến nghị đến Sở GD-ĐT về việc sửa chữa mặt sân trường để hoàn thiện cở sở vật chất;  

- Nhà trường được Hội cha mẹ học sinh vận động kinh phí cất cho sân khấu 48m2 và mái che bằng lưới lan 600m2, kinh phí gần 85 triệu đồng để tổ chức các buổi sinh hoạt tập thể, đầu tư làm mái vòm đường vào trường để trồng hoa kiểng kinh phí 25 triệu đồng

 Kết quả:  Xây dựng trường chuẩn Quốc gia: cơ bản các tiêu chuẩn đều đạt.

          4.2. Hạn chế

- Xây dựng trường học Xanh - Sạch - Đẹp: một số học sinh chưa thực sự quan tâm đến chủ đề: Xanh - Sạch - Đẹp, dẫn đến ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh chưa được tốt như hút thuốc trong trường, vứt rác bừa bãi...

5. Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học.

          5.1. Những việc đã làm được

- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và nối mạng tin học: nhà trường có 4 đường line kết nối Internet tốc độ cao để đảm bảo việc dạy và học của nhà trường, phục vụ cho công việc nghiên cứu của giáo viên và công tác quản lý của Ban giám hiệu. Nhà trường đã trang bị một thống Camera giám sát toàn trường để đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường và trước cổng trường;

Trường đã có cổng thông tin điện tử (http://thpttrungan.edu.vn) phục vụ cho nhu cầu trao đổi thông tin giữa nhà trường và phụ huynh, học sinh, nhân dân;

- Số tiết giảng dạy bằng công nghệ thông tin trong năm học 3042 tiết, có 301 lần đăng đề kiểm tra trên trường học kết nối.

          5.2. Hạn chế

- Một số giáo viên chưa chịu khó nghiên cứu khai thác thông tin qua mạng như thông tin trên trang Web của nhà trường, trang“ Trường học kết nối”...; một số giáo viên chưa sử dụng hiệu quả các phần mềm làm công cụ hỗ trợ dạy học.

          6. Công tác thực hiện chương trình Giáo dục hành động Windy

          6.1. Những việc đã làm được

- Mở lớp tập huấn chương trình cho các em học sinh; Phát giấy chứng nhận và quà lưu niệm cho học sinh trong buổi tập huấn. Kết quả là có 60 học sinh được tập huấn và cấp giấy chứng nhận hoàn thành;

- Triển khai tập huấn cho cán bộ giáo viên trong buổi họp hội đồng trường tháng 11 kết quá có 70 giáo viên được tham gia tấp huấn và có 10 thầy cô đăng ký tham gia chương trình; Học sinh được tập huấn về tập huấn lại cho lớp mình trong buổi sinh hoạt chủ nhiệm gần nhất: kết quả có 1000 học sinh được tập huấn và nhân rộng;

- Cho mỗi học sinh tham gia tập huấn tự nguyện đăng ký và xây dựng ít nhất 03 kế hoạch hành động/năm, trong đó, phải có ít nhất 01 kế hoạch hành động dài hạn (từ 3 tháng trở lên).

- Tổ chức cuộc thi trưng bày sản phẩm vào tháng 01 năm 2020; Tổ chức cho học sinh bình chọn sản phẩm trên trang Fanface. Kết quả trường cũng đã trao một số giải thưởng cho tập thể và cá nhân học sinh có sản phẩm tốt;

- Trường tham gia Hội thi trưng bày sản phẩm Windy cấp thành phố đạt giải KK và báo cáo điển hình trong hội thảo hội thi này.

          6.2. Hạn chế

- Một số học sinh vẫn chưa có ý thức tốt trong việc thực hiện phong trào này như: chưa có cải tiến, ý thức bảo vệ môi trường chưa tốt…

          7. Chuẩn bị kỳ thi TNTHPT 2020

          7.1. Những việc đã làm được

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phân loại học sinh khối 12 theo năng lực học tập và bài thi tổ hợp để thuận lợi trong quá trình ôn thi TNTHPT 2020;

+ Chuyên môn làm việc với từng tổ chuyên môn để lên kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo và chạy chương trình lớp 12 để đảm bảo kết thúc chương chình lớp 12 sớm nhất vào cuối tháng 5/2020;

+ Hướng dẫn học sinh tham khảo để minh họa của Bộ GD-ĐT về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020;

+ Chỉ đạo nhóm bộ môn giảng dạy lớp 12 tiến hành phân tích cấu trúc ma trận đề minh họa thi TNTHPT năm 2020 để rút kinh nghiệm trong việc giảng dạy.

          7.2. Hạn chế, tồn tại

- Một số học sinh chưa tập trung trong ôn tập, còn ham chơi;

          III. Đánh giá chung

- Nhà trường hoàn thành tiến độ chương trình năm học. Cụ thể là thực hiện chương trình Ban cơ bản, chương trình 37 tuần trong năm học;

- Chất lượng giảng dạy các bộ môn và các hoạt động phong trào chuyên môn, nghiên cứu khoa học có chiều hướng tăng dần, nhất là học sinh giỏi tăng nhiều so với năm qua ( HSG đại trà tăng 4,2%, HSG lý thuyết tăng 114,2%, HSG MTCT tăng 100%, KHKT tăng 50%)

- Sử dụng có hiệu quả thiết bị dạy học;

- Ứng dụng CNTT vào giảng dạy khá tốt và đạt hiệu quả cao nhất là mùa dịch bệnh;

- Tổ chức có hiệu quả các hoạt động đổi mới giáo dục: Đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, đổi mới PPDH, đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá, hoạt động trải nghiệm;

- Tích cực xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp;        

- Hoạt động trải nghiệm và nghiên cứu khoa học, ứng dụng các nghiên cứu khoa học vào thực tế trường thực hiện rất tốt tạo uy tín và thương hiệu cho trường được các vị lãnh đạo từ địa phương đến Trung ương đánh giá cao;

- Công tác phân loại đối tượng học sinh, tuyên truyền động viên học sinh chọn tổ hợp môn để định hướng ôn tập có hiệu quả chuẩn bị cho kỳ thi TNTHPT 2020 khá tốt.

3. Bài học kinh nghiệm

- Lãnh đạo trường phải biết phát huy dân chủ trong nhà trường tạo mọi điều kiện để mọi người góp ý kiến cho nhà trường về các phương diện.

- Lãnh đạo nhà trường phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở đến các bộ phận và giáo viên sau khi phân công và tổ chức thực hiện.

- Trường học phải là trường phải thân thiện với địa bàn hoạt động và phải tạo niềm tin bằng những việc làm có lợi ích hay đạt những thành công cụ thể để tranh thủ sự giúp đỡ của các lực lượng xã hội nơi đó.

- Tất cả quý thầy cô trong nhà trường đều hoạt động theo phương châm: “Tất cả vì học sinh thân yêu”. Từ đó, trò sẽ quý mến, kính trọng thầy cô giáo, nỗ lực hết mình trong mọi hoạt động.

- Phối hợp chặt chẽ với CMHS, hỗ trợ, bổ sung kinh phí, cơ sở vật chất để tổ chức nhiều hoạt động cho học sinh, biết tạo ra những “đột biến” trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục để tạo lòng tin cho CMHS.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2020-2021

Trường THPT Trung An tiếp tục tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Đổi mới công tác quản lý giáo dục, đào tạo, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các tổ bộ phận trong nhà trường; coi trọng quản lý chất lượng;

2. Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, chuẩn bị mọi điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất cho việc thực hiện thay đổi sách giáo khoa;

3. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo;

4. Đổi mới chính sách, cơ chế tài chính, huy động sự tham gia đóng góp của toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đầu tư để phát triển nhà trường;

5. Tập trung các nguồn lực cho viện hoàn thành trường chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng cấp độ 2.

Tổng kinh phí khen thưởng cho giáo viên và học sinh trong năm học này là 105 triệu đồng.

          Dưới đây là một số hình ảnh buổi Lễ Tổng kết:

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 370
Hôm qua : 556
Tháng 11 : 11.668
Năm 2022 : 202.945