BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THÁNG 03 VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2018

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THÁNG 3 1/ Công tác xây dựng Đảng a/ Chính trị tư tưởng - Tổ chức tuyên truyền tốt ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày thành lập Đoàn 26 tháng 3; - Có thông tin HD số 01 của Ban Tuyên giáo huyện ủy; - Tình hình tư tưởng giáo viên và học sinh sau tết diễn tiến tích cực, số lượng học sinh nghỉ sau tết không nhiều.
Tài liệu đính kèm: Tải về

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THÁNG 03

VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2018

 

I/  KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT THÁNG 3

   1/ Công tác xây dựng Đảng

a/ Chính trị tư tưởng

- Tổ chức tuyên truyền tốt ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày thành lập Đoàn 26 tháng 3;

- Có thông tin HD số 01 của Ban Tuyên giáo huyện ủy;

- Tình hình tư tưởng giáo viên và học sinh sau tết diễn tiến tích cực, số lượng học sinh nghỉ sau tết không nhiều.

b/ Công tác tổ chức

- Hoàn thành hồ sơ phát triển Đảng gửi về Tổ chức Huyện ủy Cờ Đỏ cho quần chúng : Huỳnh Thị Kim Thạch và Lê Ngọc Giàu đang chờ Huyện ủy ra quyết định kết nạp;

- Phân công lại nhiệm vụ trong chi ủy.

   2/ Thực hiện các nhiệm vụ chính trị

- Tổ chức tốt kỳ kiểm tra giữa kỳ 2 cho học sinh khối 10 và 11;

- Đưa học sinh thi học sinh giỏi TNTH vào ngày 23/3. Kết quả: đậu 6/8, trong đó 4g KK, 01g 3 và 01g 2;

- Trường đã làm xong Đề án ngoại ngữ năm 2018 và giai đoạn 2018-2025 gởi về Sở GD-ĐT và đã duyệt theo đề án;

- Chỉ đạo thực hiện kết thúc chương trình khối 12 và kiểm tra HK2 ở các môn Công nghệ, Tin học, Thể dục, Quốc phòng, Tiếng Pháp;

- Lập xong Kế hoạch ôn thi THPT Quốc gia 2018 gởi về Sở GD-ĐT;

- Tổ chức thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi ở phần thi lý thuyết. Tuy nhiên số lượng GVCN dự rất ít 4/8 GVCN đăng ký;

- Tiếp Đoàn kiểm tra việc quản lý tuyển dụng, sử dụng viên chức vào ngày 13 tháng 3, cơ bản Đoàn đánh giá tốt, chỉ góp ý một số điểm nhỏ trong việc quản lý chuyên môn, quản lý hồ sơ;

- Thực hiện tốt việc giám sát công trình thi công Trường THPT Trung An;

- Tổ chức nhiều cuộc tư vấn tuyển sinh cho học sinh khối 12;

- Lập hồ sơ và đưa 63 học sinh khối 12 thi nghề phổ thông. Kết quả đạt loại giỏi chiếm đa số;

- Thực hiện tốt việc kiểm tra nội bộ trường học;

- Thành lập tổ tham vấn học đường và đã đi vào hoạt động;

- Bộ phận văn phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp phát công lệnh, hoàn thiện hồ sơ tài chính, hồ sơ công chức, viên chức và người lao động…

- Thành lập Hội đồng chấm sáng kiến và tiến hành chấm sáng kiến.

   3/ Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Thực hiện tốt việc tiết kiệm điện, nước;

- Giám sát tốt việc mua sắm tài sản công và các hoạt động có liên quan đến tài chính;

   4/ Công tác thực hiện NQ TW 4 khóa 12 và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

- Tổ chức cho Đảng viên và quần chúng đăng ký thực hiện NQTW 4 Khóa 12 và Chỉ thị 05 của BCT năm 2018;

- Kể chuyện về Bác:

   5/ Tăng cường công tác vận động quần chúng, củng cố, xây dựng nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn thể

a/ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Tuyên truyền ngày thành lập Đoàn 26/3;

- Thường xuyên giáo dục, kiểm tra việc thực hiện vệ sinh của học sinh;

- Phối hợp tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh khối 12;

- Tổng kết phát thưởng các hoạt động tháng Thanh niên cho học sinh;

- Thực hiện công trình thanh niên chào mừng sinh nhật Đoàn.

b/ Công đoàn

- Lên kế hoạch tổ chức tốt kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng tại trường tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho quý cô;

- Tham gia tốt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng tại trường THPT Giai Xuân do Công đoàn ngành GD tổ chức;

- Thực hiện tốt nhiệm vụ vận động công đoàn viên tích cực tham gia các phong trào do trường phát động;   

   6. Đánh giá chung

 a/ Ưu điểm

- Công tác xây dựng Đảng: thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết tháng 3 đã đề ra, đặc biệt, công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn như ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày thành lập Đoàn 26 tháng 3…đều thực hiện rất tốt, không có trường hợp nào vi phạm, công chức, viên chức, người lao động đều an tâm và phấn khởi công tác;

- Trong tháng, các nhiệm vụ chính trị cũng được chi bộ thực hiện có hiệu quả cao như các phong trào chuyên môn, các hoạt động vui chơi, trải nghiệm cho học sinh…

- Các nội dung chuẩn bị đón đoàn kiểm tra về tình hình thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, người lao động và việc thực hiện chế độ đối với nhà giáo và cán bộ quản lý theo Thông tư 28, Thông tư 15 và Thông tư 16 được Đoàn kiểm tra đánh giá tốt.

b/ Hạn chế

          - Một số phong trào thực hiện trễ kế hoạch đã đề ra như: “Tìm kiếm tài năng của học sinh THPT Trung An” do BCH Đoàn tổ chức, chưa chấm bài vận dụng kiến thức liên môn do chuyên môn trường tổ chức;

          - Một số giáo viên đi trễ khi coi kiểm tra giữa HK2;

II/CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2018

   1/ Công tác xây dựng Đảng

a/ Chính trị tư tưởng  

- Tuyên truyền ý nghĩa ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, Giỗ tổ Hùng Vương;

          - Tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế như kỳ thi THPT QG cho học sinh khối 12 từ ngày 11 đến 13 tháng 3 năm 2018.

b/ Công tác tổ chức

- Kết nạp đảng viên mới cho hai quần chúng Huỳnh Thị Kim Thạch và Lê Ngọc Giàu;

- Bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2018 và quy hoạch kết nạp đảng.

   2/ Thực hiện các nhiệm vụ chính trị

- Sắp xếp thời khóa biểu ôn tập cho học sinh lớp 12;

          - Tiến hành ôn tập thi THPT quốc gia 2018 cho học sinh lớp 12: Môn Toán; Ngữ Văn; Tiếng Anh ôn tập 26/3; Riêng các môn còn lại 02/4/2018

          - Xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 cho học sinh lớp 12 và tiến hành đánh giá xếp loại, hoàn thành hồ sơ học bạ;

          - Xây dựng kế hoạch họp Cha mẹ học sinh lớp 12 (dự kiến thứ 5 lúc 15g ngày 26/4 );         

          - Kế hoạch ôn tập học kỳ 2 cho học sinh lớp 10,11;

          - Xây dựng kế hoạch dự giờ tiết ôn tập thi THPT quốc gia;

          - Xây dưng kế hoạch dạy phụ đạo và khảo bài đối với học sinh yếu lớp 12 (phân công giáo viên thiếu giờ chuẩn thực hiện).

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho việc kiểm tra học kỳ 2 khối 12 theo lịch của Sở Giáo dục;

- Ra soát và kiến nghị với phòng kế hoạch tài chính việc mua sắm tài sản công;

- Rà soát bổ sung hoàn thiện đề án vị trí việc làm;

- Hoàn thiên công tác chấm sáng kiến gởi về Hội đồng chấm sáng kiến Sở Giáo dục và Hội đồng chấm sáng kiến thành phố;

- Tiếp nhận thiết bị giảng dạy giáo dục quốc phòng an ninh;

- Hướng dẫn học sinh làm hồ sơ dự thi THPT Quốc gia;

- Hoàn thành dữ liệu hồ sơ thi THPT Quốc gia;

- Hoàn thiện hồ sơ kiểm định chất lượng;

   3/ Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Thực hành tiết kiệm điện, nước và kinh phí;

- Giám sát việc mua sắm, sửa chữa trong nhà trường và các hoạt động có liên quan đến tài chính;

   4/ Công tác thực hiện NQ TW 4 khóa 12 và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

- Tổ chức cho Đảng viên và quần chúng đăng ký thực hiện NQTW 4 Khóa 12 và Chỉ thị 05 của BCT năm 2018;

- Tổ chức cho đảng viên học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 “ Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

- Kể chuyện về Bác:

   5/ Tăng cường công tác vận động quần chúng, củng cố, xây dựng nâng cao hiệu quả hoạt động đoàn thể

a/ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Lãnh đạo BCH Đoàn thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tuyên truyền ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước;

          - Tuyên truyền cho các lớp thực hiện “Mùa thi nghiêm túc”;

- Hướng dẫn ĐV mới ghi sổ đoàn, thẻ đoàn và gửi thẻ về Thành đoàn đóng dấu.

- Chuẩn bị đón đoàn kiểm tra cuối năm;

- Xin ý kiến cấp ủy về việc Tổ chức Lễ tri ân và trưởng thành cho HS khối 12;

- Vận động, nhắc nhở ĐVTN thi Giấy phép lái xe hạng A1 (ngày thực hành: 15/4, ngày thi 22/4);

- Tham gia xây dựng cầu giao thông nông thôn: dự kiến hỗ trợ 800.000đồng;

- Xây dựng nhà “Mái ấm đoàn viên” tại xã Trung Hưng;

- Lấy ý kiến hoạt động về nguồn trong ĐVTN;

- Cho các chi đoàn thực hiện công trình thanh niên: trồng hoa khu vực K10, 11;

- Mở lớp bồi dưỡng kết nạp đoàn viên cuối năm cho HS khối 10, 11.

b/ Công đoàn

Lãnh đạo BCH Công Đoàn thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức sinh nhật cho 06 CĐV có ngày sinh trong tháng 04;

- Vận động CĐV tham gia tốt công tác ôn tập, coi, chấm kiểm tra Học kỳ II và ôn thi THPT QG ( Khối 12);

- Phối hợp chính quyền sửa chữa hệ thống điện cho khu nhà công vụ;

- Vận động CĐV thực hiện cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2018;

- Vận động CĐV tham gia tích cực các phong trào hướng tới chào mừng 30-4 và 01 tháng 5;

- Tham mưu chính quyền tổ chức du lịch hè.

Tác giả: CHI BỘ
Nguồn: cantho.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 75
Tháng 04 : 930
Năm 2020 : 13.105