CÔNG KHAI VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO

CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09
Tài liệu đính kèm: Tải về

SỞ GD-ĐT TP. CẦN THƠ

TRƯỜNG THPT TRUNG AN

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Biểu mẫu 11
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)


THÔNG BÁO


Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2015-2016

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo


 
Ghi chú

Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác  (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)


TS

ThS

ĐH

TCCN


Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

79

78

01

0

13

61

0

02

03

 

I

Giáo viên

69

69

 

0

13

58

0

0

0

 

 

Trong đó số giáo viên dạy môn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toán

11

09 LV không giới hạn

02 Trong thời gian tập sự

 

0

02

09

0

0

0

 

2

05

09 LV không giới hạn

01 Trong thời gian tập sự

 

0

0

05

0

0

0

 

3

Hóa

07

05 LV không giới hạn

02 Trong thời gian tập sự

 

0

02

05

0

0

0

 

4

Sinh

05

LV không thời hạn

 

0

04

01

0

0

0

 

5

Tin

03

LV không thời hạn

 

0

0

03

0

0

0

 

6

Văn

07

LV không thời hạn

 

0

02

05

0

0

0

 

7

Sử

03

LV không thời hạn

 

0

0

03

0

0

0

 

8

Địa

04

03 LV không giới hạn

01 Trong thời gian tập sự

 

0

01

03

0

0

0

 

9

Tiếng Anh

09

08 LV không giới hạn

01 Trong thời gian tập sự

 

0

01

08

0

0

0

 

10

Công nghệ

03

LV không thời hạn

 

0

01

02

0

0

0

 

11

Pháp

02

LV không thời hạn

 

0

0

02

0

0

0

 

12

GDCD

03

LV không thời hạn

 

0

0

03

0

0

0

 

13

TD

04

LV không thời hạn

 

0

0

04

0

0

0

 

14

QP

02

LV không thời hạn

 

0

0

02

0

0

0

 

II

Cán bộ quản lý

03

 

 

0

0

03

0

0

0

 

1

Hiệu trưởng

01

LV không thời hạn

 

0

0

01

0

0

0

 

2

Phó hiệu trưởng

02

LV không thời hạn

 

0

0

02

0

0

0

 

III

Nhân viên

07

 

 

0

0

02

 

02

03

 

1

Nhân viên văn thư

01

LV không thời hạn

 

0

0

01

0

0

0

 

2

Nhân viên kế toán

01

LV không thời hạn

 

0

0

01

0

0

0

 

3

Thủ quĩ

01

LV không thời hạn

 

0

0

0

0

1

0

 

4

Nhân viên y tế

01

LV không thời hạn

 

0

0

0

0

1

0

 

5

Nhân viên thư viện

01

LV không thời hạn

 

0

0

01

0

0

0

 

6

Phổ cập

01

LV không thời hạn

 

0

0

01

0

0

0

 

7

Tạp vụ

01

 

HĐ 1 năm

0

0

0

0

0

01

 

8

Bảo vệ

02

LV không thời hạn

 

0

0

0

0

0

02

 


Cờ Đỏ, ngày 5 tháng 9 năm 2015
Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 


 
NGUYỄN VĂN MỚM

 

 

Tác giả: Trần Thanh Trường
Nguồn: cantho.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 55
Hôm qua : 55
Tháng 08 : 1.366
Năm 2020 : 33.360