CÔNG KHAI THEO THÔNG TỪ 21

BIỂU MẪU SỐ 03

Đơn vị: Trường THPT Trung An

 

Biểu số 3

Chương: 422

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC

           Từ tháng 01/ 01/2015 đến 30/06/2015

 

 

 

ĐVT: đồng

STT

Chỉ tiêu

Số liệu báo cáo
quyết toán

Số liệu quyết toán
Chi được duyệt

A

Quyết toán thu

 

 

I

Tổng số thu

 

 

1

Thu phí, lệ phí

 

 

 

Học phí

107,750,526

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

Dich vụ căn tin

33,147,219

 

 

Diịch vụ dạy thêm

543,209,526

 

 

BHYT- BHTN

 

 

3

Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)

 

 

4

Thu sự nghiệp khác

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

 

II

Số thu nộp NSNN

 

 

1

Phí, lệ phí

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

 

 

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại hình SX, DV)

 

 

3

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

(Chi tiết theo từng loại thu)

 

 

III

Số được để lại chi theo chế độ

 

 

1

Phí, lệ phí

 

 

 

Học phí

107,750,526

77,099,000

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

 

 

 

Dich vụ căn tin

33,147,219

32,547,219

 

Dịch vụ dạy thêm

543,209,526

475,937,996

 

BHYT- BHTN

 

 

3

Thu viện trợ

 

 

4

Hoạt động sự nghiệp khác

 

 

 

NSNN cấp

5,952,802,000

2,878,674,450

B

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

 

 

I

Loại 422 , khoản 494

 

 

 

- Mục:

(Kèm theo phụ lục )

 

 

Tiểu mục

 

 

 

Tiểu mục

 

 

C

Quyết toán chi nguồn học phí

(Kèm theo phụ lục )

 

 

- Mục:

 

 

 

Tiểu mục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Lập bảng

Ngày  15  tháng 09   năm 2015

 

 

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN QUỐC TUẤN

              NGUYỄN VĂN MỚM

Tác giả: Trần Thanh Trường
Nguồn: cantho.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 116
Hôm qua : 166
Tháng 10 : 3.720
Năm 2020 : 43.172