KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 


 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NĂM HỌC 2018 -2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

Căn cứ Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 03 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về sử dụng phần mềm tự do nguồn mở trong các cơ sở giáo dục;

Căn cứ vào công hướng dẫn nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2018 – 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ;

Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2018 – 2019 của Hiệu trưởng trường THPT Trung An,

Nay trường THPT Trung An lập Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2018-2019 như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

Được sự quan tâm và hỗ trợ của lãnh đạo các cấp đặc biệt là sự quan tâm của Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ;

Cơ sở vật chất nhà trường đương  tương đối đầy đủ để thực hiện cơ bản nhiệm vụ CNTT phục vụ công tác quản lý và dạy học, cụ thể như:

-  03 phòng máy(75 máy) có nối mạng internet phục vụ việc học tập;

-  4 bộ máy chiếu projector phục vụ việc dạy;

-  02 máy tính xách tay;

-  Hệ thống máy tính của BGH, Tổ CM, Hành chính và các bộ phận khác đều có nối mạng internet;

-  Có cổng thông tin điện tử với tên miền http://cantho.edu.vn/thpttrungan.

Đội ngũ GV trẻ, nhiệt huyết trong công tác dạy học; có tinh thần ham học hỏi.

2. Khó khăn

Một bộ phận ít đội ngũ thầy cô giáo còn ngại khó trong việc ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy; khả năng CNTT chưa cao nên chưa đáp ứng được nhiệm vụ CNTT;

Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới về cộng nghệ;

Một số Thầy Cô lớn tuổi nên trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế.

II. MỤC TIÊU

Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thấy rõ vai trò quan trọng của CNTT, mạng Internet và các phương tiện nghe-nhìn sẵn có nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và quản lý; nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong nhà trường;

100% CB, GV có địa chỉ email tên miền @cantho.edu.vn và thường xuyên sử dụng địa chỉ email trong trao đổi công việc, truy cập hệ thống thông tin trên mạng để phục vụ trong công việc giảng dạy, quản lý;

Nâng cao số lượng và chất lượng CB, GV trong việc ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành và giảng dạy;

Tất cả cán bộ giáo viên tham gia trường học kết nối và sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối;

Tham gia các kỳ thi của cấp trên tổ chức qua mạng internet cho giáo viên (thiết kế bài giảng, thi lấy chứng chỉ của microsoft);

Tiếp tục duy trì và tăng cường hoạt động của cổng thông tin điện tử nhà trường http://cantho.edu.vn/thpttrungan hoặc http://vemis.vn/thpttrungan;

Tất cả văn bản của nhà trường điều thực hiện qua hệ thông thư điện tử;

Tất cả các biểu mẫu thống kê điều thực hiện qua Google Apps.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Quán triệt Nghị quyết 29-NQ/TW và Nghị quyết 44/NQ-CP

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học;

          Phát huy vai trò của công nghệ thông tin và các thành tựu khoa học-công nghệ hiện đại trong quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo;

Từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thông tin.

2. Quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về CNTT

Tổ chức quán triệt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong trường và lãnh đạo về tinh thần và nội dung của các văn bản quan trọng đã được ban hành.

3. Tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở CNTT

Hoàn thành nối cáp quang miễn phí do Viettel cung cấp với 2 đường line cáp quang tốc độ cao;

Rà soát, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy tính, máy chiếu đã được trang bị.

Vận động Xã hội hóa sửa chữa các Projector đã bị hư hỏng;

Khuyến khích giáo viên mua sắm máy tính phục vụ cho công tác giảng dạy và công tác quản lý.

4. Đẩy mạnh ứng dụng trực tuyến trong quản lý và điều hành giáo dục

Công khai thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử nhà trường để giáo viên và phụ huynh tìm hiểu;

Công khai toàn bộ các kế hoạch công tác và kế hoạch kiểm tra nội bộ của trường trên cổng thông tin điện tư;

Thực hiện công khai theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân trên cổng thông tin điện tử nhà trường;

Ứng dụng CNTT trong tổ chức các cuộc họp, hội thảo, báo cáo chuyên đề ...;

Ứng dụng CNTT trong việc lưu trữ hồ sơ, sắp xếp hồ sơ;

Ứng dụng CNTT trong việc quản lý chuyên môn, quản lý hồ sơ. Sử dụng hiệu quả các phầm mềm quản lí học sinh, quản lý nhân sự, quản lý thư viện, quản lý tài chính đáp ứng yêu cầu quản lí chung của ngành;

Tất cả các cán bộ chủ chốt của trường đều phải biết sử dụng hệ thống email để tiếp nhận công việc và điều hành công việc theo lĩnh vực mình quản lý;

Thường xuyên kiểm tra và đánh giá việc ứng dụng CNTT toàn đơn vị;

Tiếp tục hoàn thiện việc cập nhật thông tin lên phần mềm SMAS của đơn vị và đưa vào sử dụng các tính năng miễn phí của hệ thống phần mềm SMAS do Viettel cung cấp;

Tăng cường công tác cung cấp dữ liệu giáo dục lên hệ thống dữ liệu quốc gia http://truong.csdl.moet.edu.vn;

Tiếp tục đẩy mạnh sử dụng và khai thác các phần mềm đã được Bộ GD&ĐT tạo cung cấp miễn phí và dùng thống nhất trên toàn quốc.

5. Khai thác, sử dụng và dạy học bằng phần mềm mã nguồn mở

Quán triệt và triển khai Thông tư 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ GD&ĐT quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục. Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên và cài đặt phần mềm mã nguồn mở;

Đưa các phần mềm mã nguồn mở nói trên vào chương trình dạy môn Tin học chính khoá, tin học văn phòng lớp 11 (hoạt động giáo dục nghề phổ thông) và cài đặt cho các máy tính sử dụng trong nhà trường;

Đưa vào sử dụng phần mềm mã nguồn mở openoffice 4.1.

6. Tổ chức hệ thống họp và đào tạo qua mạng

         Chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất và kĩ thuật của phòng họp trực tuyến qua web (web conference), sẵn sàng tham gia các cuộc họp khi Sở GD&ĐT tổ chức. (Dự kiến cuối năm 2018 thực hiện.

7. Tập huấn, bồi dưỡng về CNTT cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Cung cấp tất cả chương trình và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên công khai trên mạng để giáo viên có điều kiện tham khảo và tự đọc trước;

Cán bộ quản lý và đội ngũ kế cận tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực và ứng dụng CNTT&TT trong giáo dục theo chuẩn năng lực CNTT theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTT ngày 21/6/2016;

Tạo điều kiện để GV bộ môn Tin học thực hiện học tập nâng cao trình độ và có chứng chỉ MOS;

Tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức ứng dụng CNTT trong giáo dục cho đội ngũ giáo viên, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tin học về phương pháp và cập nhật kiến thức bồi dưỡng học sinh giỏi môn tin học;

Thông kê văn bằng chứng chỉ về tin học giáo viên để có kế hoạch bồi dưỡng phù hợp;

Hướng dẫn giáo viên tham gia và sử dụng hiệu quả ở trang http://truonghocketnoi.edu.vn. Giáo viên phải đưa đề kiểm tra 1 tiết lên trường học kết nối.

8. Ứng dụng CNTT trong dạy học và triển khai chương trình công nghệ giáo dục và e-Learning

Hướng dẫn GV-HS của trường khai thác bài giảng e-Learning của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ http://elearning.moet.edu.vn  để thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học;

Tham gia cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng Công nghệ thông tin” cấp Thành phố với các nội dung: Dạy học theo dự án; dạy học tương tác; dạy học tích hợp liên môn;

Học sinh tham dự tốt cuộc thi: lựa chọn các sân chơi công nghệ phù hợp (như “Chơi vui Robot-Học tốt pascal”)…;

Giáo viên đảm bảo sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu, kết hơp các phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học. Sử dụng và sử dụng hiệu quả Bảng tương tác đã được trang bị;

Khuyến kích GV tích cực ứng dụng CNTT trong dạy học, mỗi giáo viên mỗi học kỳ phải xây dựng ít nhất 02 bài giảng điện tử,  bắt buộc các thầy cô giáo phải sử dụng CNTT trong báo cáo chuyên đề;

Tiếp tục triển khai cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng e-Learning” do Bộ GDĐT và Quỹ Laurence S.Ting tổ chức. Mỗi tổ bộ môn có ít nhất 01 sản phẩm trong năm học;

9. Mô hình trực tuyến, học liệu mở cho giáo dục

          Triển khai ứng dụng các mã nguồn mở trên hệ thống Google cho ngành giáo dục;

          Tiếp tục sử dụng và khai thác hiệu quả Email công vụ cho ngành giáo dục và tạo nhóm địa chỉ mail cho tổ chuyên môn;

          Tập huấn cho giáo viên sử dụng các dịch của Google như: Google Dirver, Google Sheet, Google Docs…;

          Khai thác các nguồn học liệu trực tuyến đổi mới nội dung giảng dạy;

          Sử dụng mạng xã hội (như facebook, Zalo) trong các hoạt động giáo dục, tổ chức các nhóm học tập…;

10.  Xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử của đơn vị

Trang thông tin điện tử của đơn vị tại địa chỉ: www.cantho.edu.vn/thpttrungan;

Trang thông tin của đơn vị có một số nội dung như sau:

  • Thông tin giới thiệu về đơn vị, chức năng, nhiệm vụ gồm: Sơ đồ cơ cấu tổ chức; chức năng nhiệm vụ của đơn vị và các bộ phận trực thuộc; tóm tắt quá trình hình thành và phát triển; danh bạ liên hệ, hộp thư điện tử của đơn vị để liên lạc, hộp thư điện tử của cấp quản lý và số điện thoại liên hệ;
  • Tin tức, sự kiện, các bài về hoạt động của đơn vị và các vấn đề liên quan;
  • Các văn bản, kế hoạch hoạt động và lịch công tác của đơn vị;
  • Thông tin về thủ tục hành chính và hành chính công;
  • Thông tin về các hoạt động, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ và chính sách;
  • Thống kế các năm gần đây (5 năm) về số liệu lớp, học sinh, chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất...;
  • Trang tài nguyên nhằm cung cấp và chia sẻ tài nguyên giáo dục, ứng dụng phần mềm, kết nối với tài nguyên của thư viện tài nguyên Bộ Giáo dục: trang các loại văn bản quy phạm pháp luật http://vanban.moet.gov.vn; trang cẩm nang điện tử thi và tuyển sinh http://thi.moet.gov.vn; trang về thủ tục hành chính trong giáo dục http://cchc.moet.vn; trang giáo trình điện tử http://ebook.moet.gov.vn; trang tài nguyên giáo dục và học liệu http://www.edu.net.vn...;
  • Thông tin tra cứu điểm, kết quả các kỳ thi liên quan:  thi nghề phổ thông, thi tốt nghiệp THPT, thông tin cấp phát chứng chỉ và văn bằng do đơn vị phát hành;
  • Trang, địa chỉ thư điện tử tiếp nhận đóng góp ý kiến của các tổ chức, đoàn thể và cá nhân;
  • Đăng ký đọc tin tự động RSS.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các tổ xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong năm học của tổ, có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chi tiết các nhiệm vụ về ứng dụng CNTT, tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong tổ;

Cán bộ quản lý trường thường xuyên theo dõi nhắc nhở các tổ, các giáo viên trong việc ứng dụng CNTT vào đổi mới phương pháp giảng dạy. Tham mưu với Hội đồng thi đua trường để kịp thời khen thưởng những thầy cô giáo thực hiện tốt và nhắc nhở những thầy cô giáo chưa thực hiện;

 

 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin của trường THPT Trung An năm học 2018-2019. Kế hoạch này có thể điều chỉnh tùy theo Kế hoạch của ngành. Toàn trường xác định đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đổi mới công tác quản lý trong năm học 2018- 2019.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT “để báo cáo”;

- TTCM “để thực hiện”;

- Dán thông báo:

- Lưu VP.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

    TRẦN THANH TRƯỜNG

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 19
Hôm qua : 75
Tháng 04 : 938
Năm 2020 : 13.113