Kế hoạch giáo dục hành động cho học sinh

KẾ HOẠCH

Triển khai Phương pháp Giáo dục hành động

năm học 2018-2019    

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

Căn cứ vào Công văn số 2309/SGD ĐT-GDTrH, ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;

Thực hiện Công văn 2931/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ  ngày 12  tháng 11 năm 2018 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Phương pháp Giáo dục hành động kể từ năm học 20178-2019;

Căn cứ vào Kế hoạch giáo dục năm học 2018 – 2019 của Hiệu trưởng Trường THPT Trung An,

Nay Trường THPT Trung An lập Kế hoạch triển khai Phương pháp Giáo dục hành động năm học 2018-2019 như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi

Trườ­ng THPT Trung An  hiện tại cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, trường lớp khang trang;

Đội ngũ cán bộ, giáo viên đều đạt chuẩn và vượt chuẩn. Đa số giáo viên có ý thức kỷ luật, nhiệt tình tham gia các hoạt động của nhà trường, có trách nhiệm trong các công việc được giao;

Nội bộ nhà trường đoàn kết, có ý thức tham gia đóng góp xây dựng và giúp đỡ nhau trong công tác, luôn kết hợp giữa giáo dục với các phong trào thi đua của ngành  phát động, cụ thể là phong trào “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, kết hợp các phong trào được phát động trong năm học...;

Nề nếp dạy và học của nhà trườ­ng được cán bộ giáo viên và học sinh tiếp tục duy trì và thực hiện tốt, tập trung nâng cao chất lư­ợng mũi nhọn, lấy kết quả dạy và học làm nhiệm vụ trung tâm của nhà trườ­ng;

Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm có nhiều kinh nghiệm, sát sao các phong trào hoạt động và tình hình của lớp được phân công.

2. Khó khăn

Một số HS  có hoàn cảnh gia đình khó khăn về kinh tế, thiếu sự quan tâm của phụ huynh;

Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của các em học sinh chưa cao;

Học sinh nằm trên địa bàn rộng khắp huyện Cờ Đỏ nên công tác thu thập, thăm viếng gặp nhiều khó khăn.

II. MỤC TIÊU

  1. Mục tiêu chung

Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh phổ thông, thông  qua việc giáo dục phương pháp hành động trong giảng dạy các môn học liên quan đến môi trường tại các trường phổ thông.

Nhằm tác động đến cha mẹ học sinh qua sự tham gia hoạt động với các em, nhằm tạo sự quan tâm hơn về việc bảo vệ môi trường mà con em họ thực hiện ở trường, ở nhà cũng như các thành quả mà các em đạt được...

  1. Mục tiêu cụ thể

Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh ở Trường THPT Trung An, thông  qua việc tập giáo dục phương pháp hành động, trong giảng dạy các môn học liên quan đến môi trường tại nhà trường.

III. NỘI DUNG  THỰC HIỆN

1. Mở lớp tập huấn cho học sinh

- Mỗi lớp đăng ký 1 học sinh riêng lớp 10C8, 10C9, 11C8 2 em học sinh;

- Thời gian tập huấn lúc 7h30’ ngày 25/11/2019 tại phòng học lớp 12C1;

- Địa điểm trải nghiệm/thực hành kiểm định: tại sân trường, UBND xã Trung An, nhà của một số học sinh tại  Ấp Thạnh Lộc 2, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ;

- Phát giấy chứng nhận và quà lưu niệm cho học sinh trong buổi tập huấn.

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động của học sinh

Mỗi học sinh tham gia tập huấn tự nguyện đăng ký và xây dựng ít nhất 03 kế hoạch hành động/năm, trong đó, phải có ít nhất 01 kế hoạch hành động dài hạn (từ 3 tháng trở lên). Kế hoạch dược xây dựng từ thực tiễn và xuất phát từ ý tưởng của học sinh;

                Học sinh đăng ký ý tưởng và thực hiện ý tưởng, Trưởng ban phân công giáo viên hướng dẫn và thực hiện.

3. Tiến hành thăm viếng, thu thập và trưng bày sản phảm cải tiến của học sinh

- Giáo viên được phân công tiến hành thăm viếng, thu thập sản phẩm cải tiến cuả học sinh theo kế hoạch;

- Tổ chức cuộc thi trưng bày sản phẩm vào tháng 3 năm 2019;

- Tổ chức cho học sinh bình chọn sản phẩm trên trang Fanface.

4. Báo cáo kết quả thực hiện

- Các đồng chí phó ban là đầu mối phối hợp với các thành viên trong Ban chỉ đạo báo cáo cho Trưởng ban định kỳ sau 2 tuần 1 lần và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cấp trên;

- Đồng chí trưởng ban báo cáo về Sở Giáo dục định kỳ 03 tháng 1 lần theo kế hoạch.

IV. KẾ HOẠCH CHI TIẾT NĂM HỌC 2018-2019

Thời gian thực hiên

Nội dung công việc

Phân công

20/11/2018

Ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo

Đ/c: Dũng

23/11/2018

Lập kế hoạch và triển khai kế hạch

Đ/c: Trường

25/11/2018

Tổ chức tập huấn cho học sinh

Tất cả thành viên của Ban chỉ đạo

01/12/2018

Học sinh được tấp huấn về tấp lại cho các bạn cùng lớp

Học sinh được tập huấn

05/12/2018

Cho học sinh đăng ký kế hoạch hành động

Đ/c: Kim Anh

06/12/2018

Phân công các thành viên phụ trách theo dõi, thăm viếng, thu thập và trừng bày sản phẩm của học sinh

Đ/c: Trường

08/12/2018

Các thành viên tiến hành thăm viếng lần 1 địa điểm  thực nghiệm

Theo phân công

15/12/2018

Các thành viên tiến hành thăm viếng lần 2 địa điểm  thực nghiệm

Theo phân công

22/12/2018

Các thành viên tiến hành thăm viếng lần 3 địa điểm  thực nghiệm

Theo phân công

29/12/2019

Các thành viên tiến hành thăm viếng lần 4 địa điểm  thực nghiệm

Theo phân công

05/01/2019

Các thành viên tiến hành thăm viếng lần 4 địa điểm  thực nghiệm

Theo phân công

14/03/2019

Tổ chức trưng bày và bình chọn sản phẩm của học sinh

Tất cả thành viên của Ban chỉ đạo

 

 

Trên đây là Kế hoạch Giáo dục phương pháp hành động của Trường THPT Trung An trong năm học 2018-2019./.

Nơi nhận:                                                                                       KT. HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD-ĐT (để báo cáo);                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- HT,P.HT (để chỉ đạo);

- Tổ CM (để thực hiện);

- CĐCS, Đoàn TN (để phối hợp);

- Lưu: VT.

                                                                                                    TRẦN THANH TRƯỜNG

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 65
Hôm qua : 55
Tháng 08 : 1.376
Năm 2020 : 33.370