Kế hoạch bảo quản cơ sở vật chất

Quản lý và phát triển cơ sở vật chất nhà trường

Năm học 2018 -2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều lệ Trường trung học cơ sở, Trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học;

Thực hiện Quyết định số 1917/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 7 năm 2018 của  Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành khung thời gian năm học 2018-2019 của giáo của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

Căn cứ vào Công văn số 2309/SGD ĐT-GDTrH, ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019;

Căn cứ vào Kế hoạch năm học 2018 – 2019 của Hiệu trưởng trường THPT Trung An,

Nay trường THPT Trung An lập Kế hoạch quản lý và phát triển cơ sở vật chất như sau: 

 

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ trong việc xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng kiên cố hóa và chuẩn hóa trường lớp;

- Sự quan tâm của xã hội trong công tác giáo dục thông qua việc phối hợp chặt chẽ giữa Ban Đại diện cha mẹ học sinh và nhà trường trong công tác xã hội hóa giáo dục;

- Về cơ sở vật chất: Hiện tại trường sắp xếp đủ 29 phòng học cho 29 lớp cùng học một buổi, bàn ghế, bảng viết; phòng chức năng và thiết bị củng đủ để phục vụ cho công tác dạy và học; trường có hàng rào xung quanh bằng kẽm gai, cổng trường đúng theo quy định, hệ thống điện, đèn chiếu sáng phục vụ tốt cho công tác dạy và học; có 03 phòng vi tính có kết nối internet; có đầy đủ phòng thực hành Lý – Hóa – sinh, Thư viên và các phòng sinh hoạt chuyên môn; nhà trường cũng bố trí 1 phòng CNTT, 2 máy chiếu Projector, 2 máy chiếu đa vật thể dùng hỗ trợ cho việc dạy học; có 01 nhà để xe cho giáo viên và xây mới thêm mái che để xe cho giáo viên. Học sinh của trường có ý thức tốt trong việc giữ gìn trường lớp và việc bảo quản tài sản chung.

- Trường có 06 nhà vệ sinh, 01 dành cho giáo viên, 05 dành cho học sinh nhà vệ sinh đảm bảo nhu cầu phục vụ cho học sinh học một buổi.

- Nhà trường có khu Hiệu bộ và khu hành chính riêng biệt với các phong học.

2. Khó khăn

- Cơ sở vật chất không được trang bị đồng bộ nay đã xuống cấp trầm trọng;

- Trang thiết bị giảng dạy còn thiếu và có chất lượng kém làm ảnh hưởng đến công tác dạy và học;

-Thư viện trường tuy đã có mua sắm bổ sung sách trong năm học mới nhưng củng chưa đầy đủ, số lượng sách tham khảo, sách nghiệp vụ giáo viên chưa phong phú do kinh phí của trường còn gặp nhiều khó khăn;

- Sân chơi, bãi tập của học sinh chưa đảm bảo bóng mát, do cây xanh chưa che phủ bóng mát làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy các môn Thể dục và Giáo dục quốc phòng cũng như các hoạt động giáo dục ngoài giờ...

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Kiểm tra tu bổ, sửa chữa và mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học đáp ứng trong công tác dạy học và các hoạt động khác;

- Tăng cường sự quản lý nhằm đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản hiện có bảo quản, sửa chữa tài sản kịp thời phục vụ công tác dạy học, tránh thất thoát, lãng phí tài sản của nhà trường. góp phần thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục của trường;

- Tăng cường công tác bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự và tài sản của nhà trường.

2. Mục tiêu cụ thể

- Huy động các nguồn kinh phí để trồng bổ sung thêm cây xanh và chăm sóc cây xanh tạo bóng mát phục vụ giảng dạy và các hoạt động giáo dục ngoài giờ. Thực hiện và duy trì phong trào xây dựng trường Xanh- Sạch- Đẹp và an toàn;

- Thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị dạy học, kịp thời sửa chữa các thiết bị để phục vụ tốt cho công tác dạy và học;

- Phát động giáo viên tự làm đồ dùng dạy học để bổ sung thêm nguồn thiết bị dạy học trong nhà trường;

- Sử dụng các phần mềm quản lý thiết bị, thư viện nhằm nâng cao chất lượng hoạt động thư viện, khuyến khích giáo viên, học sinh đến thư viện đọc sách;

- Tăng cường quản lý trường, lớp và giữ nhà vệ sinh sạch sẽ, trang trí các loại dây leo thoáng mát và hút khí trong nhà vệ sinh.“ Tất cả mọi người giữ gìn nhà vệ sinh sạch sẽ như nhà của mình”;

- Đầu tư mua sắm bổ sung sách báo, tài liệu chuyên môn, trang bị các máy tính có nối mạng;

- Giữ gìn, đề xuất để nâng cao tính năng sử dụng các máy chiếu, tránh để lãng phí.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

- Đầu năm học cán bộ phụ trách cơ sở vật chất phối hợp với tổ trưởng chuyên môn, các đoàn thể, các bộ phận chuyên môn của trường lập kế hoạch sử dụng, phát triển và bảo quản cơ sở vật chất của trường trong năm học trình lên Hiệu trưởng phê duyệt để thực hiện;

- Kế hoạch được thông qua Hội đồng sư phạm  nhà  trường để các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ của mình;

- Cán bộ phụ trách cơ sở vật chất có trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch và đề xuất với Hiệu trưởng những vấn đề cần bổ sung, chỉnh sửa trong quá trình thực hiện;

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn tăng cường giáo dục ý thức giữ gìn tài sản chung của trường, lớp bằng nhiều hình thức như: trong các buổi sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt chủ nhiệm, các hoạt động ngoại khóa, các phong trào, các buổi sinh hoạt của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh...

- Các tổ chuyên môn có thiết bị dạy học như Lý – Tin - Công Nghệ, Hóa, Sinh-Công nghệ, Thể Dục, GDQPAN,.. lập kế hoạch sử dụng thiết bị riêng đối với từng bộ môn. Định kỳ hàng tháng có kiểm tra đánh giá việc sử dụng thiết bị dạy học trong giảng dạy trên cơ sở phối hợp với sổ sách theo dõi quản lý của cán bộ thiết bị;

- Đối với các lớp học giáo viên bộ môn và học sinh có trách nhiệm giữ vệ sinh, bảo quản tốt bàn, ghế và các trang thiết bị khác được giao;

- GVCN lập sơ đồ bố trí chổ ngồi cho học sinh và tự các em học sinh bảo quản bàn ghế chổ mình ngồi;

- Giáo dục học sinh có ý thức tốt trong việc giữ gìn, bảo vệ tài sản của lớp học và của trường.

 

IV. KẾ HOẠCH CHI TIẾT NĂM HỌC 2018-2019

 

Tháng

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

Người kiểm tra

8/2018

- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ năm học mới;

 

 

 

- Bố trí, sắp xếp lại đủ 29 phòng học để 29 lớp học 01 buổi chính, bố trí bàn, ghế học sinh cho phù hợp với biên chế lớp của năm học mới. Đồng thời bàn giao cho GVCN các lớp tiếp nhận sử dụng và bảo quản;

- Tổng vệ sinh phòng học và các phòng chức năng, Thư viện và khu vực xung quanh trường. Phát cỏ trong sân trường và hàng rào xung quanh trường;

- Thực hiện thường xuyên việc quét dọn khu vực vệ sinh của học sinh, giáo viên;

- Phân công trực bảo vệ, bảo quản tài sản.

 PHT-VP

 

 

 

 

VP- GVCN

 

 

 

 

 VP-Đoàn  

 

 

 

PHT- VP

 

 

 PHT- VP

 

 

 

 

 

 

HT

 

 

 

 

PHT

 

 

 

PHT

 

 

 

 

HT

 

HT

9/2019

- Kiểm tra thiết bị giảng dạy, đề xuất mua sắm bổ sung thiết bị, hóa chất, dụng cụ TNTH. Mua sắm bổ sung tài liệu, sách báo phục vụ năm học mới. Thực hiện đăng ký sử dụng thiết bị dạy học của GVBM;

- Kiểm tra công tác thư viện bổ sung trang thiết bị còn thiếu để đăng ký thư viện đạt chuẩn;

- Kiểm tra các tranh, ảnh, bản đồ…trong việc bố trí lại phòng thiết bị dùng chung;

- Củng cố lại Tổ PCCC cơ quan;

- Kiểm tra nhà vệ sinh;

- Kiểm tra đèn quạt tiến hành sửa chữa khi có hư hỏng;

- Kiểm tra và sửa chữa các phòng thực hành.

 Tổ CM- TV-TB

 

 

 

 

 

 PHT-TV- GVBM

 

 

  TB-GVBM

 

 Tổ PCCC

VP-YT

VP-BV

 

TTCM- TB

PHT

 

 

 

 

HT

 

 

PHT

 

PHT

PHT

PHT

 

PHT

10/2018

- Chăm sóc và trồng thêm cây tạo bóng mát và trồng thêm hoa kiểng trang trí trong khuôn viên nhà trường, lớp học để chào mừng lễ 20/11;

- Quản lý sổ sách, cập nhật thường xuyên tình trạng cơ sở vật chất nhà trường;

- Thực hiện thường xuyên tổng vệ sinh trường lớp;

- Kiểm tra nhà vệ sinh.

 PHT-VP-ĐoànTN- CĐGV

 

 

  VP-TB- TV

 

 Đoàn- CĐGV-           GVCN-HS

 VP-YT

HT

 

 

 

PHT

 

PHT

 

PHT

11/2018

- Chuẩn bị CSVC phục vụ thi văn nghệ học đường cấp trường;

- Giáo dục học sinh ý thức giữa gìn nhà trường thông qua các giờ sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt đoàn, sinh hoạt đầu tuần;

- Chuẩn bị CSVC tổ chức lễ kỷ niệm ngày NGVN 20/11;

- Thực hiện thường xuyên công tác chăm sóc cây xanh;

- Kiểm tra nhà vệ sinh;

- Tiếp nhận thiết bị đồ dùng dạy học được cấp từ Sở Giáo dục.

 Ban VN-HS

 

 Đoàn - GVCN

 

  

VP- Đoàn -CĐGV

 

Đoàn –HS

 

VP-YT

PHT-VP-KT

PHT

 

PHT

 

 

PHT

 

PHT

 

 

HT

12/2018

- Lập kế hoạch phân công kiểm kê tài sản năm 2018. Kiểm kê tài sản tăng giảm trong năm;

- Tuyên truyền giáo dục tư tưởng học sinh ý thức giữ gìn tài sản, có tinh thần tiết kiệm thông qua các giờ sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt đoàn, sinh hoạt đầu tuần;

- Chuẩn bị CSVC phục vụ kiểm tra học kì I;

- Thực hiện thường xuyên công tác chăm sóc cây xanh;

- Kiểm tra nhà vệ sinh.

 PHT- CBKTr

 

 

 Đoàn TN, GVCN

 

 

 

 

 PHT-VP

 VP-Đoàn- CĐGV

 

VP-YT

HT

 

 

PHT

 

 

 

HT

PHT

 

PHT

01/2019

- Chuẩn bị tốt về CSVC để phục vụ cho đêm văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân năm Mậu Tuất 2018;

- Thống kê, đánh giá tình hình sử dụng đồ dùng, thiết bị giảng dạy của giáo viên;

- Báo cáo tài sản tăng, giảm về Sở GDĐT

- Thực hiện thường xuyên công tác chăm sóc cây xanh;

- Kiểm tra nhà vệ sinh;

- Vệ sinh trường lớp, khuôn viên trường học, kiểm tra lại cơ sở vật chất của trường trước khi nghỉ Tết Nguyên đán;

- Phân công trực ban, giữ gìn, bảo quản tài sản nhà trường trong thời gian nghỉ Tết;

 PHT-VP-Đoàn thể

 

TTCM-TV-TB

 

 VP- Kế toán

 VP-Đoàn- CĐGV

 

VP-YT

 Tất cả bộ phận

   PHT-VP-Đoàn thể

VP-PHT

 

HT

 

 

PHT

 

HT

PHT

 

PHT

 

HT

 

 

HT

02/2019

- Vệ sinh trường, lớp sau kỳ nghỉ tết.;

- Thường xuyên giám sát tình hình tài sản trong nhà trường, sửa chữa tài sản hư hỏng, đảm bảo việc học của học sinh được tốt;

- Thực hiện thường xuyên công tác chăm sóc cây xanh;

- Kiểm tra nhà vệ sinh

   GVCN-HS

PHT-VP

 

 

VP-Đoàn-CĐGV

 

VP-YT

PHT

HT

 

 

PHT

 

PHT

3/2019

- Chuẩn bị CSVC thực hiện các phong trào kỷ niệm ngày 8/3 và ngày thành lập Đoàn 26/3;

- Kiểm tra nhà vệ sinh.

 ĐoànTN-CĐ-GV- GVCN.

 

VP-YT

PHT

 

 

PHT

4/2019

- Kiểm tra tình hình bàn ghế chuẩn bị kiểm tra học kỳ II;

- Kiểm tra thiết bị dạy học;

- Kiểm tra thư viện, thiết bị (việc sắp xếp, bố trí, trang trí, vệ sinh, sổ sách, bảo quản, phân loại, tinh thần thái độ làm việc,...);

- Thực hiện thường xuyên công tác chăm sóc cây xanh theo phân công;

- Kiểm tra nhà vệ sinh.

 PHT- VP

 

 PHT-TT CM.

 TV-TB

 

 

VP-Đoàn- CĐGV

 

VP-YT

HT

 

HT

PHT

 

 

PHT

 

PHT

5/2019

- Tổng vệ sinh trường học, theo dõi và sửa chữa bàn ghế, hệ thống điện, đèn, quạt;

- Khai thông cống rãnh, chống ngập vào mùa mưa;

- Chỉ đạo tổng vệ sinh trường lớp, chăm sóc cây xanh;

- Vận động học sinh tặng lại SGK cho thư viện.

 PHT-ĐoànTN- VP

  VP-BV

  Đoàn-VP- CĐGV

 

CĐ- Đoàn-GVCN.

 

 

Đoàn-TV- CĐGV

PHT

 

PHT

 

PHT

 

PHT

6/2019

- Sắp xếp lại phòng học, bàn ghế chuẩn bị cho việc bồi dưỡng học sinh yếu kém, học sinh thi lại;

- Chuẩn bị CSVC phục vụ thi tuyển sinh lớp 10;

- Phân công chăm sóc cây xanh trong hè;

- Kiểm kê tài sản.

 PHT- VP

 

 

 

  VP

 

 PHT- VP

Theo QĐ

PHT

 

 

HĐTS

 

PHT

HT

7/2019

- Chuẩn bị CSVC cho năm học mới;

- Thống kê lại tình hình cơ sở vật chất, hiện trạng, số lượng chuẩn bị cho việc tuyển sinh vào lớp 10;

- Lập kế hoạch mua sắm tài sản mới, sửa chữa tài sản hiện có phục vụ cho năm học mới;

- Kế hoạch trồng, bổ sung và chăm sóc cây xanh.

 PHT-Đoàn-VP

PHT-VP

 

 

 

Tổ CM-TB-TV- VP

 

 

Đoàn-CĐGV- VP

HT

HT

 

 

HT

 

 

PHT

 

 

Trên đây là kế hoạch bảo quản và phát triển cơ sở vật chất của trường trong năm học 2018-2019./.

 

Nơi nhận:                                                                                    KT. HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD-ĐT (để báo cáo);                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- HT,P.HT (để chỉ đạo);

- Tổ CM (để thực hiện);

- CĐCS, Đoàn TN (để phối hợp);

- Lưu: VT.                                                                               

 

                                                                                                    TRẦN THANH TRƯỜNG

Tác giả: Trần Thanh Trường
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 170
Hôm qua : 143
Tháng 01 : 3.791
Năm 2021 : 3.791