Căn cứ vào Công văn số 2353/SGDĐT-GDTrH, ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;

Thực hiện Công văn 2931/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ  ngày 12  tháng 11 năm 2018 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Phương pháp Giáo dục hành động kể từ năm học 2018-2019;

Căn cứ vào Kế hoạch giáo dục năm học 2019-2020 của Hiệu trưởng Trường THPT Trung An,

Nay Trường THPT Trung An lập Kế hoạch triển khai Phương pháp Giáo dục hành động năm học 2019-2020 như sau: 

Ngày ban hành:
28/10/2019
Ngày hiệu lực:
28/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 4907/BTNMT-TĐKTTT ngày 11/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phát động phong trào thi đua “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và nilon;

Thực hiện Công văn 2931/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ  ngày 12  tháng 11 năm 2018 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Phương pháp Giáo dục hành động kể từ năm học 2018-2019;

Căn cứ vào Kế hoạch giáo dục năm học 2019 – 2020 của Hiệu trưởng Trường THPT Trung An,

Trường THPT Trung An xây dựng Kế hoạch triển khai phân loại rác thải sinh hoạt với các nội dung cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
19/09/2019
Ngày hiệu lực:
19/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch số 1016/KH-SGDĐT ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ về công tác Văn thư, Lưu trữ năm 2019;

Trường THPT Trung An xây dựng Kế hoạch Công tác Văn thư, Lưu trữ của trường năm 2019, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
17/08/2019
Ngày hiệu lực:
17/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾ HOẠCH

Bảo quản và sửa chữa cơ sở vật chất

Năm học 2019 - 2020

 

I. Tình hình chung

1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp trong việc xây dựng cơ sở vật chất nhà trường theo hướng kiên cố hóa và chuẩn hóa trường lớp;

- Sự quan tâm của xã hội trong công tác giáo dục thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội cha mẹ học sinh và nhà trường;

- Hiện tại trường cơ bản có đủ thiết bị thiết yếu phục vụ cho công tác giảng dạy và các hoạt động khác của nhà trường. Công tác quản lý tài sản chung của nhà trường, tài sản của giáo viên, học sinh được chú trọng. Trường có tường rào, cổng trường kiên cố, có đủ bàn ghế, bảng viết, có đủ đèn và hệ thống điện phục vụ tốt cho công tác giảng dạy; có nhà để xe cho giáo viên và học sinh;

- Có đầy đủ phòng học phòng làm việc và trang thiết bị hỗ trợ cho giảng dạy và học tập.

Ngày ban hành:
09/10/2019
Ngày hiệu lực:
09/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website